Fostul director general al Agenţiei „Moldsilva” CONDAMNAT la 6 ani de închisoare

moldsilva

Fostul director general al Agenţiei „Moldsilva” a fost condamnat recent la 6 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice timp de 3 ani. Sentinţa a fost luată de Judecătoria Buiucani, după ce Procuratura Anticorupţie a demonstrat vinovăţia acestuia de depăşire a atribuţiilor de serviciu, acţiuni soldate cu urmări grave.

Toate se trag din noiembrie 2010, atunci când Gheorghe Vdovîi, care deţinea pe atunci funcţia de director general al Agenţiei „Moldsilva” a emis un ordin privind asigurarea angajaţilor ramurii silvice cu spaţiu locativ. În acest scop, a alocat un sector cu suprafaţa de 7,8 ha din cadrul trupului de pădure „Aeroport” al ocolului silvic Durleşti. De asemenea, prin ordinul emis cu abateri grave de la legislaţie, inculpatul a dispus Directorului Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice să organizeze şi să desfăşoare lucrările de proiectare a organizării interioare a teritoriului pentru viitorul complex locativ. Astfel, în intervalul anilor 2011-2012, întru executarea ordinului, Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice” a achitat 121 mii lei pentru lucrările topografo-geodezice şi prospecţiuni inginero-geologice, efectuate la obiectul denumit „Cartier locativ din com. Băcioi”, bugetul statului fiind prejudiciat în proporţii deosebit de mari.

Procurorii au constatat că prin emiterea respectivului ordin, fostul director general al Agenţiei „Moldsilva” a încălcat prevederile Legii nr.91-XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile aflate în proprietate publică şi delimitarea lor şi prevederile Codului Silvic, care statuează că terenurile din domeniul public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, iar atribuirea terenurilor din fondul forestier pentru edificarea obiectelor în scopuri ce ţin de gospodărirea fondului forestier se efectuează de autoritatea silvică centrală de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.

Sentinţa este cu drept de atac în modul stabilit de lege.

You may also like

Comments are closed.

By