Ce trebuie să facă un șofer atunci când este oprit de polițiști

politia8

Cei mai mulţi dintre șoferi nu cunosc cu exactitate care le sunt drepturile și obligațiile atunci cînd sînt opriți de un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare. Nu știu, de exemplu, că trebuie să rămână în maşină sau că, în acelaşi timp, sunt obligați să prezinte actele de identitate și cele pe vehicul reprezentantului organului de resort, potrivit INP.

Astfel, conducătorul auto, somat de către inspectorul de patrulare, este obligat:

 • să oprească unitatea de transport pentru verificări;
 • după oprirea vehiculului la semnalul inspectorului, conducătorul este obligat să rămînă în vehicul, ţinînd braţele pe volan pînă la apropierea persoanei care sînt a impus oprirea şi ulterior să îndeplinească necondiţionat dispoziţiile legale ale acestei persoane, prevenind şi pasagerii să nu părăsească vehiculul în timpul controlului, decît cu permisiunea sau la dispoziţia reprezentantului organului de control.

La fel, persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea poliţistului este obligată să înmîneze pentru control:

 • permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;
 • certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, eliberat pe numele acesteia în modul stabilit, ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului însoţit de un alt document ce atestă dreptul la utilizarea lui sau, după caz, certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice şi foaia de parcurs;
 • poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport;
 • actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie.
 • să se supună, la solicitarea poliţistului, procedurii de testare a aerului expirat sau, după caz, examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constatării alcoolemiei, consumului de droguri ori de alte substanţe psihotrope sau de medicamente cu efecte similare.

De asemenea, șoferul este în drept:

 • să cunoască identitatea agentului de circulație și organul de poliție din care face parte;
 • să fie informat despre motivul opririi;
 • în cazul opririi ca urmare a comiterii contravenţiei constatate cu mijloace tehnice speciale (aparat de măsurare a vitezei, dispozitiv etilo-test), să ceara prezentarea certificatelor de verificare metrologica a acestora;
 • să fie informat în privinţa normei legale încălcate, precum şi încadrarea juridică a faptei imputate, în conformitate cu legislaţia penală sau contravenţională;
 • să facă cunoştinţă cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislaţiei, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate;
 • în cazul întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție, să fie informat despre drepturile și obligațiile sale (enumerate pe partea verso a copiei) și să i se înmîneze o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției;
 • să conteste, în conformitate cu legislaţia în vigoare, legalitatea acţiunilor agentului de circulaţie, precum şi actele de constatare încheiate de aceştia.

Inspectoratul Național de Patrulare solicită participanților la trafic să manifeste un comportament corect și adecvat față de angajații săi, în caz contrar, vor fi sancționați sau pedepsiți conform legislației în vigoare.

You may also like

Comments are closed.

By