BNM și-a pornit aspiratorul ca să „SUGĂ” leii din buzunare. A majorat rata de politică monetară la 17,5% și rezervele minime obligatorii la 32%

a

BNM continuă să lovească în economia firavă a Republicii Moldova. În ședința de astăzi, Consiliul de Administrație a majorat rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.5 până la 17.5 la sută anual. Măsura este menită să frâneze creşterea inflaţiei, care ar putea depăşi limita.

De asemenea, banca centrală a majorat ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.5 până la 20.5 la sută anual, la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.5 pînă la 14.5 la sută anual.

În scopul atenuării inflației și sterlizarea lichidității din piață BNM a majorat și norma rezervelor obligatorii atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 6.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 32.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 septembrie 2015 – 7 octombrie 2015. Este un record pentru Republica Moldova, în condițiile în care în perioada de criză indicatorul constituia 22,5%.

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.

Banca centrală își argumentează decizia de majorare a ratelor de politică monetară prin riscurile scumpirilor, care amenință Moldova. „Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul comerțului extern și al remiterilor populației, fapt ce poate influența ulterior evoluția inflației”, se spune în mesajul BNM.

În același timp, deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate.

Majorarea rezervelor minime obligatorii este justificată de BNM prin sterlizarea excesului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară.

Efecte. Majorarea dobânzii de politică monetară va conduce la creşteri de dobânzi şi la băncile comerciale, atât la depozite, cât şi la credite. De altfel, conducerea BNM a precizat că prin majorarea ratei se urmăreşte şi asigurarea unui nivel corespunzător al dobânzii reale, de natură să stimuleze economisirea în valută națională. Un alt efect aşteptat de piaţă este aprecierea leului.

Scumpiri mai mari 

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 9.3 la sută și, respectiv, 11.6 la sută. BNM a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru anii 2015 şi 2016 cu 1.2 puncte procentuale şi, respectiv, cu 5.2 puncte procentuale faţă de prognoza precedentă publicată în luna mai 2015. În baza datelor disponibile, ca urmare a deprecierii  monedei naţionale şi a majorărilor suplimentare ale tarifelor la serviciile reglementate, se conturează riscul de depăşire temporară a inflaţiei peste limita de sus a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută, cu revenirea în limitele intervalului de variație în trimestrul II, 2017.

You may also like

Comments are closed.

By