Ai DATORII la căldură? Angajații „Termoelectrica” vin la ușa ta

CALDURA

Angajaţii SA „Termoelectrica”, 50 la număr, efectuează vizite la proprietarii de apartamente din municipiul Chişinău care au datorii la energia termică. Acestora le sunt înmânate prescripţii cu solicitarea de achitare în termen restrâns a datoriilor acumulate pentru a exclude litigiile de judecată, acţiunile de executare şi plăţile suplimentare. Totodată, rău-platnicii sunt informaţi despre consecinţele neefectuării plăţilor, precum şi despre posibilităţile de achitare pentru consumul de energie termică.

În temeiul Deciziei Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor SA „CET-2” din mun. Chişinău din 22.05.2015 şi a Deciziei Camerei Înregistrării de Stat din 16.06.2015, SA „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2” din mun. Chişinău a fost redenumită în SA „TERMOELECTRICA”, celelalte date de identificare rămînînd neschimbate. În acest sens, furnizorul menționează că personalul antrenat în procesul de vizitare a apartamentelor cu restanţe pentru consumul de energie termică dispune de legitimaţii care conţin informaţii despre numele, prenumele reprezentantului companiei, precum şi numele angajatorului.

„Termoelectrica” menţionează că ignorarea informaţiilor despre acţiunile ce urmează a fi întreprinse în procesul de recuperare a datoriilor va cauza neclarităţi în momentul în care vor fi aplicate sancţiunile respective. Din aceste considerente, rău-platnicii sunt rugați să nu limiteze accesul personalului SA „Termoelectrica” şi să-și achite datoriile la timp.

You may also like

Comments are closed.

By