VENITURI GRASE pentru oamenii fostului ministrul al Sănătăţii dintr-o licitaţie trucată cu echipament ADN

a

Urmare a investigaţiilor privind legalitatea achiziţionării echipamentului medical pentru efectuarea expertizei genetice (ADN), Procuratura Generală a constatat grave încălcări ale Legii privind achiziţiile publice, admise de persoane publice din cadrul unor autorităţi publice centrale.

Deşi persoanele responsabile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Achiziţii Publice au fost sesizate de multiple ori de către operatorii economici referitor la încălcarea de către factorii de decizie ai autorităţii contractante a prevederilor legale, aceştia nu au intervenit pentru contracararea derogărilor. Astfel, la finele anului 2013, aceştia au desemnat în calitate de câştigător a agentului economic, care a propus echipament medical la un preţ de 3 ori mai mare decât ceilalţi operatori economici, cauzând bugetului de stat prejudiciu de circa 6 milioane de lei.

Mai mult decât atât, echipamentul genetic urma să fie achiziţionat abia după proiectarea şi construcţia sediului laboratorului genetic contemporan, ceea ce nu s-a efectuat până în prezent, echipamentul neputând fi utilizat conform destinaţiei.

De notat că, procurarea echipamentului care ar permite efectuarea expertizei genetice în Republica Moldova (analiza ADN) constituie un obiectiv prevăzut de Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, fiind o necesitate stringentă pentru investigarea operativă a crimelor deosebit de grave. Actualmente, Republica Moldova este unicul stat din Europa care nu dispune de un astfel de utilaj, procurorii moldoveni fiind nevoiţi să apeleze şi în continuare la serviciile altor state pentru efectuarea expertizelor ADN, fapt ce presupune termene extinse şi costuri ridicate.

Urmare a ilegalităţilor constatate, Procuratura Generală a pornit urmărirea penală pe faptul depăşirii atribuţiilor de serviciu, adică săvârşirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, care a cauzat urmări grave intereselor publice.

You may also like

Comments are closed.

By