Titirezul lui Drăguţanu de la BEM! Lovitura de GRAŢIE a auditorului Grant Thorton: Suntem suspecţi că banca mai poate activa în condiţii normale

a

Auditorul Băncii de Economii, Grant Thorton susţine, în raportul anual, că instituţia financiară a înregistrat pierderi nete de 224,5 mil. de lei anul trecut şi a încălcat indicatorii prudenţiali.

Raportul constată că instituţia financiară nu a respectat rata de lichiditate de nivelul doi, suma datorilor la creditele acordate la zece persoane, suma totală a expunerilor mari faţă de persoane afiliate, şi poziţia valutară deschisă comparativ cu capitalul normativ total.

La 31 decembrie 2014, Banca de Economii avea plasamente în valoare totală de 10,815 miliarde de lei, inclusiv dobânda aferentă la Banca Socială şi reprezentau 78% din valoarea totală a activelor băncii. La data de raportare depozitele au devenit restante şi nu au putut fi recuperate din cauza regimului special de administrare specială şi a moratoriului instituit asupra tuturor creanţelor creditorilor faţă de Banca Socială.

De asemenea la sfârşitul anului 2014, banca avea soldurile conturilor curente la Banca Socială în valoare de 433,5 mil. de lei, solduri care nu au putut fi recuperate. În luna noiembrie, BEM a expediat bani în numerar în sumă de 20 mil. de lei la Banca Socială fără a avea înregistrat decontarea de compensare.

Contracte de cesiune a datoriilor băncii, legate cu aţă albă

Auditorul susţine că în cazul în care BEM nu va reuşi să recupereze plasările de la Banca Socială, obligaţiile sale curente vor depăşi activele curente. Suplimentar, în perioada dintre 15 mai şi 26 mai 2015 soldul depozitelor s-a micşorat cu 495 mil. de lei şi Banca Naţională a mai acordat 800 mil. de lei. Acest lucru indică asupra faptului că există o incertitudine semnificativă referitoare la capacitatea băncii de a-şi continua activitatea în condiţii normale.

Grant Thorton explică cum s-a încercat desenarea unui tablou frumos la Banca de Economii pentru a camufla situaţia precară de la BEM. „Pe parcursul anului 2013 banca a semnat două contracte de cesiune a creditelor şi activelor în valoare de 1,4 miliarde de lei cu o companie privată din Marea Britanie, primul acord a fost executat în întregime, iar al doilea nu a fost finalizat până la sfârşitul anului 2014, în condiţiile în care compania nu a reuşit să-i achite integral obligaţiunile. Ulterior BEM a încheiat acorduri de reziliere a contractelor, iar în ianuarie 2015 cesionarul a convenit transmiterea activelor către bancă. Conducerea băncii crede că această solicitare este nejustificată. Din cauza deznodământului incert, banca nu a putut estima efectul posibil asupra activelor şi obligaţiilor sale, care ar putea rezulta în urma acestora, la data bilanţului datoria aferentă celui de al doilea contract de cesiune era în valoare de 111,8 mil. de lei şi a fost provizionată integral”.

Statul, pus cu botul pe labe la Banca de Economii

Grant Thorton susţine că statul încă nu deţine cota majoritară la Banca de Economii, asta deşi la sfârşitul luni noiembrie anul trecut Curtea Supremă de Justiţie a anulat emisiunea suplimentară de acţiuni din august 2013. „Structura acţionarului prin care statul deţine 56,13 din acţiunile ordinare ale băncii va fi înregistrată după realizarea formalităţilor legale. La 31 decembrie nu s-a făcut nici o modificare în registrul acţionarilor”.

La 14 septembrie 2013 un grup de companii, inclusiv acţionari, după emisiunea suplimentară de acţiuni din august 2013 au acordat băncii împrumuturi subordonate cu scadenţa de şase luni. La 31 decembrie 2014, banca avea datorii de 784,6 mil. de lei, inclusiv de la acţionari în valoare de 423,7 mil. de lei. Cu toate acestea auditorul afirmă că deşi emisiunea suplimentară a fost anulată, există o incertitudine că creditorii ar putea solicita rambursarea anticipată a împrumuturilor.

You may also like

Comments are closed.

By