Timofti trebuie să desemneze un nou Prim-ministru interimar. Ședința Guvernului de ieri – NULĂ

guvernul-republicii-moldova

Președintele țării urmează să desemneze un alt membru al Guvernului în calitate de Prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern, dacă premierul refuză să rămână în funcție. Aceasta prevede o hotărâre luată, astăzi, de către Curtea Constituțională în urma unei sesizări depusă de către șeful statului, Nicolae Timofti. Conform deciziei, demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare în momentul comunicării acesteia:

– în cazul cererii scrise adresate Parlamentului – în momentul depunerii;

– în cazul anunţului public – în momentul emiterii.

b) Demisia Prim-ministrului antrenează de drept demisia Guvernului, fără îndeplinirea nici unei alte condiţii de formă sau procedură.

c) Parlamentul ia act de demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern. Decizia Parlamentului, prin care se ia act de demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern, nu influenţează actul demisiei, procesul de formare a noului Guvern, precum şi termenele constituţionale inerente acestui proces.

2. În sensul articolului 101 alin. (2) din Constituţie:

a) Preşedintele are obligaţia constituţională de a numi un Prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern în cazul imposibilităţii definitive a exercitării funcţiei de către Prim-ministrul demisionar.

b) Imposibilitatea definitivă a exercitării funcţiei de Prim-ministru semnifică situaţia generată de orice circumstanţă care împiedică continuarea exercitării funcţiei, alta decât decesul, inclusiv refuzul expres al Prim-ministrului demisionar de a continua exercitarea funcţiei până la formarea noului Guvern.

3. În sensul articolului 85 din Constituţie, termenul-limită de formare a Guvernului este de trei luni, inclusiv în cazul demisiei Prim-ministrului în condiţiile articolului 101 alin. (3) din Constituţie, şi începe să curgă din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului.

4. Din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului, Guvernul îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Amintim că ieri, după ce și-a prezentat demisia, Chiril Gaburici a convocat o ședință la Guvern în cadrul căreia au fost adoptate zeci de hotărâri.

You may also like

Comments are closed.

By