Refrenul „economia duduie“ revine în actualitate. BNS anunţă o creştere a PIB-ului cu 0,7%

a

Economia Republicii Moldova a început sa duduie, potrivit statisticilor oficiale. În primul trimestru, PIB-ul a constituit 24,4 miliarde de lei cu 0,7% mai mult faţă de trimestrul patru al anului 2014.

Cea mai mare pondere la creşterea economică a avut-o sectorul serviciilor – de 18,4% urmată de industria extractivă – 12% şi intermedierile financiare şi asigurările cu o pondere de 9,4% la formarea PIB şi o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 36,9%.

Tranzacţiile imobiliare activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 4,7%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal, formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,8%, consecinţă a creşterii cu 7,8% a volumului său, şi consumului final al gospodăriilor populaţiei, al cărui volum s-a majorat cu 0,7%, contribuind cu 0,6% la creşterea PIB.

Pentru anul 2015, Ministerul Economiei estimează o descreştere economică de minus 1%, în timp ce BERD ţi Banca Mondială sunt mai pesimiste şi anticipează o recesiune economică de 2%.

You may also like

Comments are closed.

By