Încă 50 mil. de lei pentru indexarea depozitelor sovietice de la Banca de Economii

a

Guvernul a aprobat indexarea depozitelor persoanelor fizice din perioada sovietică alocând 50 mil. de lei în 2015. Astfel, vor fi indexate depozitele persoanelor fizice născute până la 1934.

În prima etapă indexarea depozitelor populaţiei de la Banca de Economii s-a efectuat pentru prima mie de ruble a soldului cumulativ pe toate conturile deţinute de un deponent în raport de 1 rublă la 1 leu. Cea de-a II-a etapă de indexare a depunerilor prevede că va fi achitat soldul ce depăşeşte prima mie de ruble în raport de 2,5 ruble la 1 leu.

Începând cu anul 2003 şi până în prezent, circa 700 mii deponenţi ai Băncii de Economii au depus cereri de indexare a depunerilor în valoare totală de 533,3 milioane lei, din care în sumă de 452 milioane lei au fost indexate.

Plata sumelor indexate se va efectua în baza Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii şi Hotărîrii de Guvern nr. 128 din 20 februarie 2013. Aceasta prevede obligaţiile statului faţă de cetăţenii Republicii Moldova care au avut depuneri băneşti în Banca de Economii la situaţia din 2 ianuarie 1992 şi stabilite principiile de bază privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate.

Pe 2 ianuarie 1992, în Moldova au fost înregistrate, în ansamblu, 1 milion 988,9 mii de conturi, iar valoarea depunerilor a constituit 4 miliarde 137,3 milioane de ruble. Iniţial, se presupunea că pentru indexarea tuturor depunerilor în ruble ale populaţiei în Banca de Economii vor fi necesari 1,7 miliarde de lei.

You may also like

Comments are closed.

By