Fiscul, SACUL CU BANI al bugetului ţării

a

În primele 4 luni ale anului 2015, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 13,5 miliarde de lei, cu 466,3 mil. lei mai mult sau la nivel de 3,6 la sută față de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. În comparație cu perioada similară a anului 2014, încasările au înregistrat o creştere de 1753,5 mil. lei sau cu 14,9 la sută.

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 11,4 miliarde de lei, iar încasările nefiscale – 1263,0 mil. lei. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 56,3 la sută din suma totală a veniturilor bugetului public naţional și 34,5 la sută revine veniturilor administrate de către Serviciul Vamal.

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea au fost în sumă de 13,7 miliarde de lei, cu 3,6 miliarde de lei mai puțin sau la nivel de 79,1 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Comparativ cu perioada respectivă a anului 2014, cheltuielile bugetului public naţional s-au majorat cu 1849,7 mil. lei sau cu 15,6 la sută.

Deficitul Bugetului Public Naţional a constituit 188 mil. de lei în patru luni ale anului 2015.

You may also like

Comments are closed.

By