Chişinăuienii CHELTUIE de nouă ori MAI PUŢIN PENTRU SĂNĂTATE decât pentru mâncare. De învăţământ NICI NU MAI VORBIM

a

Locuitorii capitalei Republicii Moldova, Chişinău cheltuie aproape jumătate din venituri pentru mâncare şi de nou ă ori mai puţin pentru sănătate, se arată în publicaţia trimestrială a Biroului Naţional de Statistică.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul IV 2014 au constituit 2518,6 lei lunar în medie pe o persoană, fiind în creştere cu 4,4% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent. În termeni reali populaţia a cheltuit în medie cu 0,4% mai puţin comparativ cu trimestrul IV 2013.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional rămâne a fi destinată necesarului de consum alimentar, care constituie 40,4% (cu unu punct procentual mai puţin faţă de trimestrul IV 2013). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 20,0% din cheltuielile totale de consum, cu 1,6 p.p. mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte este de 9,3% (mai puţin cu 0,4 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut). Celelalte cheltuieli au revenit pentru îngrijire medicală şi sănătate (4,5% faţă de 4,6% în trimestrului IV 2013), transport (6,1% faţă de 4,8%), dotarea locuinţei (2,6% faţă de 5,7%), comunicaţii (4,5% faţă de 4,2%), educaţie (1,3% faţă de 1,1%).

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, dar cu o contribuţie mai mare în formarea veniturilor totale disponibile, 60,1% faţă de 53,3% în trimestrul IV 2013. Veniturile din prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, şi au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporţie de 15,9% sau cu 2,6 puncte procentuale mai puţin faţă de acelaşi trimestru din anul 2013.

O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămân a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 9,6% sau cu 2,2 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul IV 2013.

You may also like

Comments are closed.

By