Republica Moldova, o ţară cu populaţie îmbătrânită. Fenomenul s-a accentuat anul trecut

a

Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 a constituit 3555,2 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 cu 2475 persoane.

Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2047,9 mii persoane, sau 57,6%. În mediul urban locuiesc 1507,3 mii persoane, sau 42,4%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,9 mii persoane) – femei şi 48,1% (1710,3 mii persoane) – bărbaţi.

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vârsta aptă de muncă de 17,1 la sută, în vârsta aptă de muncă – 65,6 la sută, peste vârsta aptă de muncă – 17,3 la sută.

Coeficientul îmbătrânirii populaţiei (numărul persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 16,2%. Aproximativ 16,4% din populaţia rurală a depăşit vârsta de 60 ani şi peste, în totalul populaţiei feminine din mediul rural ponderea femeilor vârstnice fiind de 19,4%.

Anul trecut, numărul născuţilor-vii a fost de 38616 persoane, fiind mai mare cu 745 (2,0%) faţă de anul 2013.

You may also like

Comments are closed.

By