Peste câteva zile începe BAC-ul! Uită de copiat dacă nu vrei să rămâi repetent sau să achiți amendă

examen-elevi1

În acest an, peste 20 de mii de candidați vor susține examenul de bacalaureat care va dura începând cu 2 iunie până pe 19 iunie. Potrivit Ministerului Educației, din cei 26818 de candidați, 7533 – sînt restanțieri din sesiunile precedente. În context, ME atenționează elevii să lase copiuțele acasă pentru a nu eliminați de la examene.

Potrivit metodologiei de examen, candidații care vor aduce în sălile de examen materiale interzise: tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, indiferent dacă acestea sînt sau nu folosite, vor fi eliminaţi de la proba de examen şi declaraţi „eliminaţi din examen”, iar testele acestora vor fi anulate cu menţiunea „test anulat pentru fraudă”. Această prevedere se referă și la candidaţii care vor facilita rezolvarea testului de examen de către alţi candidaţi sau/şi vor frauda examenul de bacalaureat sub orice formă.

„Candidaţii eliminaţi din examen nu au dreptul de a participa la probele următoare ale examenului şi nici la sesiunea suplimentară; ei vor relua susţinerea integrală a examenului de bacalaureat în sesiunea de bază în următorul an, fără posibilitatea recunoaşterii notelor la probele susţinute anterior eliminării.”

Totodată, Ministerul Educației interzice colectarea de bani în scopul organizării examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului în instituțiile de învățămînt general, secundar profesional și superior. Ministerul Educației a emis, la 15 mai 2015, un ordin în acest sens, care a fost adus la cunoștința tuturor persoanelor responsabile de organizarea examenelor.

Toate cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea examenelor de BAC sînt acoperite de către stat. Orice formă de colectare de fonduri din partea profesorilor, directorilor sau a altor persoane implicate în organizarea examenelor este o acțiune ilegală.

De asemenea, persoanele care vor facilita publicarea testelor la examenele de Bacalaureat și a celor de absolvire a clasei a IX-a înainte sau în timpul probelor vor fi sancționate, inclusiv prin aplicarea de amenzi.

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, nu se permite realizarea copiilor, fotocopiilor sau preluarea sub orice formă a informaţiei din testele personalizate. Publicarea subiectelor examenului de bacalaureat, precum şi a soluţiilor la acesta, pînă la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia, este interzisă, potrivit alin. (7) art.44 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014. Încălcarea prevederilor prezentului articol se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Legea Nr.34 din 19.03.2015 pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, publicată la 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93, art. Nr. 132, prevede “Pentru publicarea subiectelor pentru examenele de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat şi/sau a soluţiilor la acestea pînă la începerea examenului respectiv sau pe durata desfăşurării acestuia se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an”.

În cadrul ministerului funcționează o linie telefonică de încredere – 0 22 23 46 09, la care pot fi semnalate eventualele încălcări de legislație ce ar putea avea loc pe parcursul desfășurării examenelor. Neregulile pot fi semnalate și prin intermediul adresei de e-mail anticoruptie@edu.md.

Persoanele care se vor confrunta cu situații de corupție pot semnala aceste cazuri la linia națională anticorupție: 08005555 sau la adresa secretariat@cna.md.

 

You may also like

Comments are closed.

By