DECLARAȚIA Partidului Comuniştilor cu ocazia Zilei Internaţionale a solidarităţii oamenilor muncii, 1 mai

PCRM1

Pe 1 mai 2015 poporul moldovenesc sărbătoreşte Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii. Vocea ţăranilor, muncitorilor şi funcţionarilor din Moldova se va contopi cu vocile a milioane de oameni ai muncii, care în toată lumea luptă pentru drepturile lor, pentru dreptate, egalitate, împotriva exploatării.

Cetăţenii Republicii Moldova cunosc foarte bine cuvîntul ”exploatare”. Oligarhii care sînt astăzi la putere în ţara noastră au transformat statul moldovenesc într-un instrument de obţinere a supraprofitului din contul majorităţii populaţiei. Clanurile oligarhice corupte manipulează cu resursele financiare şi materiale ale ţării, direcţionînd flucxurile financiari în proprile buzunare. Ei sînt indiferenţi faţă de problemele oamenilor, ei sînt indiferenţi faţă de inflaţia galopantă, devalorizarea valutei naţionale, faţă de sărăcia în creştere. Poporul sărăceşte pe zi ce trece, iar guvernanţii se îmbogăţesc tot mai mult.

Exploatarea poporului muncitor se combină cu lipsa de principialitate a puterii în problemele politice. Interesele naţionale ale poporului moldovenesc sînt trădate şi vîndute în schimbul unor preferinţe de conjunctură. Clanurile guvernamentale întreprind orice pentru a obţine venit.

Obiect de vînzare – cumpărare a devenit chiar şi fundamentul statului moldovenesc: este atacată Constituţia, neutralitatea Moldovei, legăturile istorice cu partenerii noştri din Est, dreptul oamenilor la servicii medicale de calitate. Orientarea declarativă a partidelor de la putere spre aderarea la Uniunea Europeană s-a finalizat cu un eşec total. Semnarea în grabă a Acordului de Asociere cu UE s-a transformat în pierderi de milioane pentru agricultorii noştri, a pus sub semnul întrebării existenţa satului moldovenesc.

Partidul Comuniştilor, aderînd la solicitările întregului popor muncitor din Republica Moldova, cere de la guvernanţi să-şi schimbe imediat politicile : să restabilească garanţiile sociale, să oprească procesul de manipulare cu stabilitatea financiară a ţării, să restabilească relaţiile de parteneriat strategic cu statele din CSI, să implementeze măsuri urgente menite să susţină economia, agricultorii, să creeze locuri noi de muncă.

Comuniştii din Moldova, chemînd la solidaritate toate forţele sănătoase, sînt decişi să restabilească guvernarea democratică în ţara noastră, să orienteze dezvoltarea ţării pe calea modernizării social-economice.

Trăiască 1 Mai!

Trăiască solidaritatea oamenilor muncii!

Proletari din toate ţările, uniţi – Vă!

You may also like

Comments are closed.

By