CEC: Precizări privind modificarea listelor de candidaţi înregistrate în cursa electorală

cec

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, concurentul electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o declaraţie scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilor. Partidele, organizațiile social-politice şi blocurile electorale pot opera orice modificări în listele înregistrate, cu respectarea acestui termen şi a prevederilor articolelor 79 şi 126. După expirarea termenului menţionat, înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată, precum şi în caz de deces al acestuia sau survenire a condiţiilor stabilite la art.13 alin.(2).

Analiza acestor prevederi arată că, pînă la 14 mai 2015 inclusiv, concurentul electoral înregistrat poate efectua următoarele modificări:

– modificarea listei de candidați la funcția de consilier, și anume înlocuirea unui candidat din lista înregistrată, prin retragerea acestuia și desemnarea unui alt candidat;
– schimbarea locului de ordine sau excluderea candidatului din lista înregistrată;
– completarea listei de candidați în limita prevăzută de art. 126 din Codul electoral (minimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripția electorală respectivă şi maximum cinci candidaţi supleanţi);
– retragerea candidatului la funcția de primar/ listei de candidați la funcția de consilieri.

Potrivit art. 44 din Codul electoral, poate fi desemnat un nou candidat la funcția de primar, după retragerea candidatului desemnat anterior (dar nu mai tîrziu de 14 mai 2015).

De asemenea, de la data de 15 mai pînă la 6 iunie, inclusiv, concurentul electoral care a înregistrat candidatul la funcția de primar/lista de candidați (la funcţia de consilier în consiliul sătesc (comunal), orășenesc (municipal), raional) poate solicita efectuarea modificărilor în listele respective doar în limita numărului de candidați înregistrați pînă la data de 14 mai 2015, inclusiv, și anume:

– înlocuirea unui candidat din lista înregistrată, prin retragerea acestuia și desemnarea unui alt candidat;
– schimbarea locului de ordine sau excluderii candidatului din lista înregistrată;
– retragerea candidatului la funcția de primar/ listei de candidați la funcția de consilieri.

You may also like

Comments are closed.

By