Băncile moldoveneşti îşi ÎNGROAPĂ CLIENŢII ÎN DATORII. Suntem liderul statelor din regiune cu cel mai mare avans pentru credite

Build bank

Cele mai mari trei probleme invocate de companiile din businessul mic şi mijlociu, legate de accesul la creditele bancare, sunt cele referitoare la rata înaltă a dobânzii pentru credite, cerinţele mari în privinţa gajului din partea băncilor şi maturitatea scurtă a creditelor, arată un studiu al IDIS Viitorul.

În analiză se spune că în Republica Moldova un număr foarte mic de companii contractează credite. „În anul 2013 doar 25,4% dintre companii aveau credite/linii de creditare bancare. Indicatorul respectiv era cu cca. 10 puncte procentuale (p.p.) mai mic decât media mondială, cu cca. 11,3 p. p. mai mic decât media ţărilor din Europa de est şi Asia centrală, şi de peste 2 ori mai mic decât media ţărilor cu venituri mari din cadrul OECD. În regiune doar Azerbaidjan, Ucraina, Letonia şi Rusia au valori mai mici ale indicatorului respectiv”.

În privinţa ratei dobânzii la creditele bancare, R. Moldova stă mai prost în comparaţie cu majoritatea ţărilor dezvoltate, cu cele central şi est-europene vecine, sau cu trecut istoric similar. în Republica Moldova în comparaţie cu alte 2 ţări din regiune, cu evoluţii istorice în mare parte similare, Rusia şi România. Ambele ţări au pornit în anul 1996 de la valori medii mult mai înalte ale dobânzilor la credite decât cele din Moldova (36,7%) – 146,8% în Rusia şi 55,1% în România. Însă în timp acestea s-au redus într-un ritm mult mai înalt decât s-au redus dobânzile la credite în Moldova, astfel că anul trecut acestea erau cu aproape 3 puncte procentuale şi respectiv cu aproape 2 puncte procentuale mai mici decât în ţara noastră.

Lipsa gajului, pe care l-ar putea oferi pentru asigurarea creditelor, sau cerinţele prea mari ale băncilor referitoare la gradul de acoperire cu gaj, reprezintă o altă problemă des invocată de companii pentru accesul dificil la finanţare din partea sectorului bancar. Băncile moldoveneşti solicitau în anul 2013 un grad de acoperire cu gaj de cca. 215%. În comparaţie cu indicatorii similari la nivel mondial şi regional, acesta este într-adevăr un nivel înalt de acoperire cu gaj, deşi şi media regională (Europa de est şi Asia centrală) este una destul de înaltă – 210%. Media mondială a acestui indicator era de 193%, iar media ţărilor cu venituri înalte din cadrul OECD – 158%. Cerinţe mai mari decât băncile din Moldova faţă de gradul de acoperire cu gaj în anul 2013 aveau doar băncile din Macedonia (278%), Armenia (258%), Albania (255%), Muntenegru (244%), Letonia (231%), Azerbaidjan (228%) şi Georgia (223%).

În marea majoritate a ţărilor din regiune, însă, nivelul acestui indicator este mult mai mic decât în Moldova. De exemplu, în România acesta era de 187%, în Rusia – 154%, în Ucraina – 161%. În acelaşi timp, însă, Moldova este lider absolut printre ţările din regiune în ceea ce priveşte proporţia creditelor (din creditele totale acordate), ce necesitau acoperire cu gaj. Acest indice constituia în Moldova 97% în anul 2013. Media mondială pentru acesta era în acelaşi an de 77%, media ţărilor Europei de est şi Asiei centrale – de 82%, iar media ţărilor OECD – de 65%. Toate ţările, luate individual, aveau o proporţie mult mai mică a creditelor acoperite cu gaj, decât Moldova, ajungând până la 64% în Slovenia, 60% în Letonia, 56% în Ucraina, sau 54% în Serbia BT renunţă la avansul pentru credite imobiliare şi duce gradul de îndatorare la 70%.

You may also like

Comments are closed.

By