PĂZEA! Nu-ți programa vacanța de vară peste hotare dacă nu ai achitat DATORIA la căldură

CALDURA

Pentru a evita restricţionarea anumitor drepturi precum perfectarea paşaportului, ieşirea din ţară etc., administraţia SA „CET-2” solicită insistent consumatorilor achitarea integrală a plăţilor restante pentru energia termică consumată.

Îndemnul vine ca urmare a dosarelor numeroase aflate pe rol în instanţele de judecată şi titlurile executorii aflate în procedură la executorii judecătoreşti, care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt în drept să aplice datornicilor mai multe interdicţii, valabile până la onorarea obligaţiunilor rezultate din documentele executorii.

Astfel, debitorilor în cazul cărora au fost eliberate deja titluri executorii, le sunt aplicate de către executorii judecătoreşti un şir de interdicţii, inclusiv: restricţionarea dreptului de a părăsi hotarele ţării, imposibilitatea de a-şi perfecta paşaportul, de a înstrăina mijloacele de transport ce aparţin debitorului de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale, de a înstrăina bunurile imobile aflate în proprietatea debitorului de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău etc., acţiuni prevăzute de Codul de Executare al Republicii Moldova.

În acest context, administraţia SA „CET-2” solicită insistent achitarea în termen restrâns a plăţilor debitoare pentru consumul de energie termică şi evitarea proceselor de judecată, executarea silită, precum şi cheltuielile suplimentare legate de aceste proceduri.

Conform informaţiilor actualizate la 1 aprilie, 69 699 de apartamente din municipiul Chişinău înregistrează datorii de peste 1000 lei pentru energia termică:
-         datorii ce variază în limitele 1000 – 3000 lei înregistrează 35 758 apartamente;
-         datorii ce variază în limitele 3000 – 5000 lei înregistrează 16 026 apartamente;
-         datorii ce variază în limitele 5000 – 7000 lei înregistrează 6486 apartamente;
-         datorii ce depăşesc suma de 7000 lei înregistrează 11 429 apartamente.

You may also like

Comments are closed.

By