Guvernul a aprobat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative referitoare la politica bugetar-fiscală pe anul 2015

a

Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii ce conţine propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din politicile bugetar-fiscale şi vamale pe anul 2015.

Principalele amendamente ce se conţin în acest set sunt indexarea accizelor la benzină, motorină şi a altor carburanţi.

Totodată, în cazul în care livrările de mărfuri, servicii care vor depăşi suma de 600 000 lei şi nu vor fi scutite de TVA, vor fi supuse TVA pe principii generale, la cota TVA de 20 %, iar instituţiile de învăţămînt vor urma să se înregistreze în calitate de contribuabili ai TVA.

De asemenea, se propune revederea facilităţii fiscale privind cota redusă a TVA de 8% pentru producţia agricolă primară, prin aplicarea acesteia faţă de producţia din zootehnie în formă naturală şi masă vie destinate reproducerii, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, cu stabilirea poziţiilor tarifare concrete pentru fiecare din aceste producţii.

Pe lîngă acestea, se prevede majorarea cotelor accizelor la produsele petroliere importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova (benzina, motorina şi derivaţii acestora, gazele lichefiate şi naturale) la mbenyiărimea creşterii anuale a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul 2015 faţă de anul 2014.

De asemenea, în scopul majorării resurselor financiare necesare finanţării reabilitării reţelei de drumuri în Republica Moldova, se propune majorarea cotei taxei pentru utilizarea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, cu 50%.

You may also like

Comments are closed.

By