Educația adulților, discutată de experți străini, la Chișinău

IMG_3266

La Chișinău are loc Conferinţa internaţională, intitulată „Educaţia adulţilor – factor important pentru dezvoltare locală şi abilitarea oamenilor”. Evenimentul va dura două zile, astăzi și, mâine, 29 aprilie la care participă experți din Germania, Letonia, România – specialiști în educație, prestatori de servicii de formare, reprezentanți ai structurilor de stat …
IMG_3224
IMG_3226
În cadrul conferinţei sunt puse în discuţie realitățile şi perspectivele Educaţiei Adulţilor în Republica Moldova.
Actualitatea subiectului se impune prin faptul că, în condițiile unei tranziții economice tergiversate și adesea distorsionate, unica soluție o reprezintă investițiile în factorul uman – mult mai reduse ca volum decît cele în tehnologii costisitoare, însă strategic mult mai de impact. Și aceste resurse pot veni nu doar din proiecte internaționale, ci și din resurse interne. Important este ca potențialul formării omului la orice vîrstă să fie conștientizat și valorificat. În timp ce în ţările europene dispun de reţele funcţionale de centre comunitare în care adulţii sunt formaţi conform nevoilor de dezvoltare personală şi formare profesională, în spaţiul postsocialist, educaţia adulţilor este redusă doar la perfecţionare profesională. Un studiu sociologic desfășurat în 2014 relevă că în Republica Moldova percepţia prestatorilor de educaţie a adulţilor este că există acces la astfel de servicii; în timp ce măsurările arată că, de fapt, în ţara noastră doar 1,03% dintre adulţii cu vârsta 15-64 ani sunt implicaţi în activităţi de învăţare, comparativ cu media de 8,9% din spaţiul UE.
IMG_3262
IMG_3260
IMG_3255
„La nivel de țară suntem oarecum într-o fază a sloganelor declarative, preluate din retorica pro-europeană. E nevoie de înțelegerea sinceră și temeinică a fenomenelor pe care le promovăm. Învățarea pe tot parcursul vieții este un exemplu de aspirație fără suport real – în realitate nu există o cultură a învățării. Oferta de formări este limitată, iar abordările – uneori improprii mai ales domeniului de educație a adulților. La Conferința anunțată ne propunem să analizăm modele care funcționează în alte părți, în încercarea de a identifica pași concreți de redresare a situației de la noi” menţionează Adela Scutaru-Guţu, directorul proiectului DVV International în Moldova.
IMG_3237
IMG_3223
Evenimentul este organizat de reprezentanţa în Republica Moldova a Asociaţiei Germane pentru Educaţia Adulţilor (DVV International Moldova) în colaborare cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, Comisia Naţională pentru UNESCO, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

You may also like

Comments are closed.

By