Curtea Constituţională a dat undă verde modificărilor la Codul Penal privind confiscarea şi îmbogăţirea ilicită

a

Curtea Constituțională a decis că modificările din Codul Penal prin care a fost introduse noțiunile de confiscare extinsă și îmbogățire ilicită sunt legale.

Curtea spune că că recuperarea activelor deținute de infractori constituie un mod eficient în combaterea criminalității organizate și împiedică utilizarea averilor infractorilor ca sursă de finanţare pentru alte activităţi cu caracter infracţional. Necesitatea combaterii criminalității organizate se află și în vizorul comunității internaţionale.

Totodată, Curtea a subliniat că, potrivit principiilor de drept procesual penal, nimeni nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia, sarcina probaţiunii revenind acuzării, iar situaţia de dubiu este interpretată în favoarea celui acuzat. Astfel, norma constituțională atribuie responsabilitatea autorităților de a prezenta probe care ar demonstra ilegalitatea dobândirii bunurilor.

Totodată, Curtea a menționat că îmbogățirea ilicită a fost inclusă în legislația națională în vederea executării Convenției Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, care îndeamnă statele să “adopte măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracţiune – în cazul în care actele au fost săvârşite cu intenţie – îmbogăţirii ilicite, adică o mărire substanţială a patrimoniului unui agent public pe care acesta n-o poate justifica rezonabil în raport cu veniturile sale legitime.”

You may also like

Comments are closed.

By