CRIZA NU IARTĂ: Creditarea dă semene de oboseală, diminuându-se în februarie cu 13%

a

Creditele pentru firme şi populaţie au scăzut cu 13% în februarie faţă de luna martie. Soldul total a însumat 42 miliarde de lei, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Comprimarea soldului creditelor a fost influenţată de reducerea cu câte 10% a a împrumuturilor în dolari şi în euro, care la sfârşitul lunii martie au însumat echivalentul a 6,8 miliarde de lei respectiv 10 miliarde de lei, în timp ce împrumuturile în monedă naţională au înregistrat o creştere de 3%, la 25 miliarde de lei.

Economiştii explică reducerea creditării în valută străină pe fundalul deprecierii leului moldovenesc faţă de euro şi dolar, care au crescut volumul rambursărilor.

Pesete 80% din soldul total al creditelor au fost acordate persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător.

Pe ramuri 32,5% din credite au mers în comerţ. Acest lucru arată că bancherii mizează pe ramurile mai puţin riscante. La o distanţă mare este industria alimentară cu o pondere de 9,5% urmată de prestări servicii – 7,8% şi industria productivă – 7,3% din volumul total al împrumuturilor acordate.

Trei bănci deţin două treimi din totalul creditelor pe sistemul bancar

Deşi în Republica Moldova sunt 14 bănci, trei dintre ele Agroindbank, Moldindconbank şi Victoriabank deţin 62,2% din totalul creditelor pe sistemul bancar.

Cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank de sub administrarea specială a BNM au acordat şi ele credite. Astfel, cele mai multe fiind acordate de Banca Socială – 2 miliarde de lei, Banca de Economii  1,3 miliarde de lei şi Unibank – 960 mil. de lei.

Cele trei bănci au fost furate de 13 miliarde de lei, iar BNM a instituit administrare specială la sfârşitul lunii noiembrie, acordându-le un credit de urgenţă de 9,5 miliarde de lei, iar la sfârşitul lunii martie printr-o decizie secretă Guvernul Gaburici a mai avizat o decizie prin care BNM a acordat suplimentar 6,5 miliarde de lei.

You may also like

Comments are closed.

By