Agroindbank se uită la 83,5 mil. de lei din vânzarea acţiunilor de tezaur

IMG_1716

Cea mai mare bancă din Republica Moldova, Agroindbank şi-a scos la vânzare acţiunile de tezaur, potrivit deciziei consiliului băncii din 3 aprilie.

Numărul de acţiuni scoase la vânzare este de 64.267 unităţi sau 6,2% din capitalul băncii, la preţul nu mai mic de 1.340 lei/acţiune.

„Cererea trebuie să conţină informaţia aferentă cantităţii de acţiuni pe care investitorul intenţionează să le procure şi preţul propus, anunță site-ul instituției financiare. Tranzacţiile vor fi înregistrate în conformitate cu hotărârea CNPF nr.12/4 din 10 martie 2015 “Cu privire la unele măsuri pe piaţa de capital”, spune anunţul băncii.

Agroindbank a cumpărat acţiunile de tezaur în anul 2007 pentru a nu permite scăderea preţului acţiunilor băncii la bursă şi a curma jocul speculativ cu miza pe interesul material al acţionarilor minoritari.

Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societății, nu dau dreptul la vot in adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor si a unei părți din bunurile societății in cazul lichidării acesteia.

Agroindbank este cea mai mare instituție financiară din Republica Moldova, iar pachetul majoritar de 32% era deținut de Societatea Civilă a Acționarilor bănci până anul 2013. După atacul raider din primăvara aceluiași an investitorii din Slovenia și Olanda au dispărut din structura acționarilor băncii.

Potrivit informațiilor băncii, în prezent cel mai  mare pachet de acțiuni este deținut de fota președintă a bănii Natalia Vrabie – 4,99%, dar împreună cu fii controlează un pachet de 7,5%. În lista acționarilor băncii se mai găsesc compania rusească Evrobalt – 4,5% și companii din Marea Britanie. Este vorba de Hessond Solution Limited – 4,49%, Dresond Invest Limited – 4,48%, beneficiar final fiind Emmanuil Grinspun, președintele Congresului Evreesc din Moldova Simbol Wood Limited -4,41%, beneficiar este milionarul Nicolae Ciornîi, membrul CA ak băncii, proprietarul grupului AMG Kernel și fot director LukoilMolodva. O altă companie acționară la Agroindbank este Dunlin Invest LTD – 3,63%.

Printre acționarii băncii mai este compania cipriotă Ayol Development Limited – 4%, beneficiarul pachetului fiind Alexandr Heifitz. 4,24% din acţiuni aparţin Multigold Production Limited, iar beneficiarul final este Chornobai Victor din Ucraina.

Fondatorul Agroindbank, Grigore Furtună deține împreună cu familia un pachet de 3,59% din acțiunile băncii, iar Victor Miculeț, președintele CA al băncii deține un pachet de 2,02%. Miculeț este proprietarul Autospace, distribuitorul unic autorizat BMW Group în Moldova.

You may also like

Comments are closed.

By