Vrei căldură în casă după încheierea sezonului de încălzire? Scrie un demers // DETALII

caldura

Pentru a asigura confortul termic dorit de consumatori după încheierea sezonului de încălzire, conform unei ulterioare dispoziţii a autorităţilor locale, şi a oferi independenţă privind opţiunea de a consuma, potrivit doleanţelor, energie termică, Furnizorul de căldură SA “CET-2” anunţă despre disponibilitatea de a continua procesul de alimentare cu energie termică a obiectelor de consum ale solicitanţilor.

În acest sens, consumatorii (gestionari ai fondului locativ, agenţi economici, administratori ai clădirilor) sunt rugaţi să se adreseze subdiviziunilor teritoriale ale întreprinderii printr-un demers în scris:
Sectorul Ciocana – Berezan Sergiu – telefon 022 337434, 335132;
– Sectorul Centru – Buleico Alexandru – telefon 022 835761, 274098;
– Sectorul Rîşcani – Grigor Ion – telefon 022 438967, 442365;
– Sectorul Botanica – Buzilă Petru – telefon 022 835700, 779411;
– Sectorul Buiucani – Panovici Alexandru – telefon 022 715441, 751529;
– Reţele Transport Magistrale – Amorţitu Mircea – 022 835737, 440270, 835699.

Amintim că potrivit articolului 106 al Hotărîrii Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, sistarea sezonului de încălzire are loc “după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +8 grade Celsius, între orele 18.00 – 6.00”.

You may also like

Comments are closed.

By