PPRM: Guvernarea e obligată cu toată responsabilitatea să gestioneze procesul de integritate și unificare a Republicii Moldova.

pprm-1-300x199

Partidul Popular din Republica Moldova, constată că clasa politică din țăra noastră nu a reușit să ducă la bun sfîrșit procesul de soluționare a diferendului transnistrean și să asigure integritatea și unitatea Republicii Moldova. La o distanţă de peste 20 de ani  de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru, Republica Moldova continuă să rămînă un stat divizat cu o zonă de conflict înghețat, fapt care încetinează parcursul european al țării noastre. Problema reîntregirii țării noastre continuă să figureze ca o prioritate în documentele de politici semnate cu partenerii noștri de dezvoltare. Iar eforturile clasei politice în direcția de soluționare a problemei transnistrene s-au limitat doar la dialogurile diplomatice, care nu au generat rezultate reale în unificarea țării noastre.

Astăzi, regiunea transnistreană, care a moștenit un potențial de peste 50 la sută din economia Republicii Moldova, se confruntă cu o situație economică dificilă –  reducerea volumului producţiei industriale cu 16-18% și a volumului exporturilor cu 26%; formarea unui deficit bugetar de peste un milliard de dolari, în consecință salariile și pensile sunt reduse cu 15 la sută. Situația în care s-a pomenit economia regiunii transnistrene este un rezultat direct al confruntărilor și al inacțiunilor concrete din partea politicienilor de pe ambele maluri.

Pornind de la faptul că, problema transnistreană a cunoscut și o perioadă de colaborare intensă în plan economic, cînd cei mai mari agenți economici din partea transnistreană (Uzina metalurgică din Rîbnița, fabrica Tricon, Stil, s.a.) exportau producția lor în țările Uniunii Europene în colaborare cu autoritățile centrale de la Chișinău în baza certificatelor de origine (GSP). Acea colaborare a condus la înregistrarea agenților economici transnistreni la autoritățile centrale din Republica Moldova, la deschiderea de conturi bancare și exportul de mărfuri cu ștampila „Fabricat în Republica Moldova”.

Luînd în calcul opțiunile cetățenilor, care, conform datelor unui sondaj de opinie  realizat pe ambele maluri ale Nistrului, — 50 la sută dintre respondenții din stânga Nistrului – s-au pronunțat pentru unificarea localităţilor de pe cele două maluri ale râului Nistru într-un stat unic și 57 la sută din  cetăţenii din partea dreaptă a Nistrului afirmă că și-ar dori cu siguranță unificarea Republicii Moldova cu  regiunea trnasnistreană.

Partidul Popular din Republica Moldova, solicită partidelor aflate la guvernare să manifeste respect față de voința cetățenilor țării noastre și să inițieze, de urgență, realizarea unor măsuri concrete pentru rezolvarea situației de criză din regiunea transnistreană. Locuitorii și teritoriul de pe malul stîng al Nistrului sunt cetățenii Republicii Moldova și nu pot fi neglijați în procesele de democratizare și europenizare a țării noastre.

PPRM este ferm convins, că anume de guvernarea de la Chișinău depinde rezultatul procesului de democratizare a regiunii transnistrene, de dezvoltare a societăţii civile și de îmbunătăţire a sistemului de cooperare dintre organizaţiile societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului. Numai prin asigurarea deplină a drepturilor, libertăţilor şi a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului, vom reuși să ne integrăm în spațiul unic european.

Atita timp cît cetățenii Republicii Moldova din partea stîngă a Nistrului nu vor găsi rezolvarea problemelor cu care se confruntă acasă, în țara lor și  vor căuta o viață mai bună în alte țări și sub alte drapele – dezbinarea noastră va continua să se adîncească. Eurointegrarea nu poate avea loc cu o Moldovă divizată de Nistru.
SURSA: PPRM

You may also like

Comments are closed.

By