Formalitățile vamale pentru exportatori și importatori vor fi SIMPLIFICATE

import-export-

Orice agent economic nou-creat, odată cu înregistrarea de stat va putea perfecta operațiunile vamale fără a fi necesară înregistrarea și la Serviciul Vamal. Această facilitare a fost discutată cu mediul de afaceri din țară în cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului RM pentru simplificarea și debirocratizarea procedurilor de export-import. Prim-ministru Chiril Gaburici a reiterat importanța eliminării procedurii de înregistrare a agenților economici în calitate de exportatori sau importatori  și promovării acestei inițiative de către Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal.

Tudor Balițchi, Director general al  Serviciului Vamal a menționat, că au fost inițiate modificările necesare pentru a asigura recepționarea de către Serviciul Vamal a informațiilor necesare de la Camera Înregistrării de Stat, Serviciul Fiscal și, la necesitate, de la alte instituții de stat fără implicarea agenților economici. În acest mod, orice agent economic, va putea perfecta declarația vamală fără a fi necesară prezentarea actelor de constituire a acestuia.

Această procedura va scuti agenții economici de necesitatea  de a se înregistra la Serviciul Vamal la prima operațiune de export/import, iar Serviciul Vamal va obține toate informațiile necesare pentru evidența plătitorilor vamali prin intermediul accesului electronic la sistemele informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat și  a Camerei Înregistrării de Stat, fără solicitarea acestor informații de la antreprenori. Aceste măsuri urmează a fi implementate prin modificarea corespunzătoare a actelor normative ale  Serviciul Vamal  și modernizarea Sistemului Informațional Integrat Vamal AsycudaWorld.

În acest context, premierul Chiril Gaburici a spus că această procedură trebuie implementată în cel mai scurt timp.

Dacă actualmente procedura de înregistrare în vamă prevede  prezentarea actelor pe suport de hârtie, odată cu automatizarea proceselor, agenții economici  vor fi scutiţi de prezentarea setului de documente la oficiile Serviciului Vamal.  Astfel, Serviciul Vamal va continua implementarea conceptului de vama electronică (E-customs), în corelare cu standardele europene și simplificarea procedurilor de comerț internațional.

You may also like

Comments are closed.

By