Flota moldovenească DUDUIE la exporturile de cereale

a

În anul 2014 prin intermediul terminalului petrolier al Portului Internaţional au fost importate 156,8 mii tone de produse petroliere sau cu 17,1% mai puţin decât în anul precedent. Totodată, prin intermediul terminalului petrolier au fost exportate 6,8 mii tone de produse petroliere.

Circa 6 mii tone au fost livrate rezidenților zonelor libere, iar 54,7 mii tone de produse petroliere au fost realizate la staţiile de alimentare cu combustibil ale Bemol, menținându-se la nivelul anului 2013.

Pe parcursul anului 2014 terminalul de mărfuri și-a sporit brusc activitatea sa. Per ansamblu, prin intermediul terminalului au fost transbordate 131,3 mii tone de mărfuri, dintre care 77,2 mii tone de mărfuri au fost importate în port din exteriorul țării și 54,1 mii tone au fost exportate. Printre mărfurile importate/tranzitate pot fi evidenţiate diverse materiale de construcție, metale, containere, produse ambalate etc.

În perioada ianuarie – decembrie 2014 prin intermediul terminalului cerealier au fost exportate 354,5 mii tone de producţie cerealieră sau cu 73,4% mai mult față de anul precedent. La finele anului pe teritoriul terminalului cerealier erau depozitate 27,2 mii tone producţie cerealieră, aduse de asemenea de către companiile autohtone. Volumul total al serviciilor de păstrare a cerealelor a constituit pentru perioada de raportare 53,5 mil. lei.

You may also like

Comments are closed.

By