Fiscul şi Vama, „sponsorii” care ţin pe linia de plutire Moldova

a

În luna ianuarie a anului 2015 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 2,6 miliarde de lei, cu 35,1 mil. lei smai mult față de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. În comparație cu perioada similară a anului 2014, încasările au înregistrat o creştere de 260,6 mil. lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor.

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, veniturile fiscale au constituit 2,3 miliarde de lei, iar încasările nefiscale – 106,2 mil. lei. În comparație cu luna ianuarie 2014, veniturile fiscale s-au majorat cu 312,3 mil. lei, iar încasările nefiscale s-au micșorat cu 25,2 mil. lei.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 64,4 la sută din suma totală a veniturilor bugetului public naţional și 32,3 la sută revine veniturilor administrate de către Serviciul Vamal.

Pentru susţinerea bugetului şi pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea donatorilor externi şi investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 50,1 mil. lei, dintre care: granturi interne – 9,6 mil. lei şi granturi externe – 40,5 mil. lei.

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat în sumă de 2,8 miliarde de lei, cu 1,2 miliarde de lei mai puțin sau la nivel de 70,3 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare.

Executarea bugetului public naţional în luna ianuarie 2015 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 232,8 mil. lei.

You may also like

Comments are closed.

By