Creşterea economică a Moldovei a sărit în aer. PIB-ul a crescut cu 4,6%

a

Economia a crescut anul trecut cu 4,6% comparativ cu anul 2013, depăşind şi cele mai optimiste estimări ale analiştilor şi ale autorităţilor. Economiştii consideră că e un rezultat bun după avansul economiei de 9,4% în anul 2013.

Majoritatea estimărilor organismelor financiare internaţionale indicau o ascensiune a economiei de 2-3%.

Produsul intern brut a însumat 111,5 miliarde de lei, anul. Motorul creşterii economice moldoveneşti a fost sectorul bunurilor care a contribuit la avansul PIB-ului cu 27%. Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 4,2%, contribuind la sporirea Produsului intern brut cu 2,4%. Valoarea adăugată brută din construcţii a crescut cu 10,6%, urmată de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (+6,1%), transporturi şi comunicaţii (+3,4%) şi „alte activităţi de servicii” (+3,0%).

Consumul final a fost în creştere cu 2,4% în raport cu anul precedent, influenţând pozitiv (+2,8%) sporul Produsului intern brut. Formarea brută de capital fix a a contribuit la creşterea Produsului intern brut şi cu 2,3%. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat cu 1,1%, şi cu 0,4% respectiv, faţă de anul 2013.

Pentru acest an, experţii şi instituţiile financiare internaţionale anticipează o recesiune economică pe fundalul situaţiei precare din sectorul financiar al Republicii Moldova, dar şi a înrăutăţirii relaţiilor comerciale cu partenerii din este ca urmare a războiului din Ucraina.

You may also like

Comments are closed.

By