Control inopinat la un agent economic care vindea pui broiler. Ce au găsit inspectorii

carne_pui_98608000

Agenția pentru Protecția Consumatorilor, solicită cetățenilor să fie prudenți atunci cînd cumpără produse ce sunt expuse pe piață. Recent, inspectorii Agenției au efectuat un control de stat inopinat la un agent economic din Chișinău. În urma controlului s-au depistat multiple încălcări ce contravin legislației.

Agentul comercializa un lot de jumătăți de pui-broiler congelate cu încălcări a cerințelor privind protecția intereselor consumatorilor (cerințele privind masa netă indicată pe etichetă: declara 1 kg+-10g, de facto erau 0,924 kg) stipulate în actele normative. Se făcea și marcare neconformă, și anume, pe etichetă erau indicați doi termeni de valabilitate, fapt ce ducea în eroare consumatorii. Agentul economic nu dispunea nici de declarația de conformitate și a Registrului de reclamații, fapt ce încălca principiul de transparență. Pe lîngă aceasta, au fost scoase la iveală și alte fărădelegi, activitatea comercială se desfășura fără autorizația de funcționare și se practica întocmirea indicatoarelor de prețuri cu încălcarea regulilor stabilite. Acest fapt contravine prevederii art.7 alin. (6), art.9, lit.a),g) alin.9,10,11,12,13, al Legii RM „Privind protecția consumatorilor”, nr.105-XV din 13.03.2003. Pentru încălcările stabilite, în privința agentului economic au fost încheiate procese verbale cu privire la contravenție conform CC al RM..

În cazul în care depistați încălcări a drepturilor dvs, nu ezitați să sesizați Agenția pentru Protecția Consumatorilor la numărul de telefon al Liniei fierbinți 022 741 464 și 0 800 280 28 (apel gratuit din raionele țării).

poză simbol

You may also like

Comments are closed.

By