Vama și Fiscul, principalii sponsori ai bugetului în anul 2014

a

Anul 2014 a fost încheiat cu un deficit bugetar de 1,8% din PIB, sub ținta planificată de 2,6% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

În anul 2014 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 42,45 miliarde de lei cu peste jumătate de mil. de lei mai puțin față de estimări, iar față de anul 2013 încasările au fost mai mari cu 5,5 miliarde de lei.

Cea mai mare pondere de 84% în totalul veniturilor au avut-o cele fiscale, iar cele nefiscale au însumat 1,3 miliarde de lei.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat constituie 55,9 la sută din suma totală a veniturilor bugetului public naţional și 36,3 la sută revine veniturilor administrate de către Serviciul Vamal.

Pentru susţinerea bugetului şi pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea donatorilor externi şi investitorilor autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 4,13 miliarde de lei.

În ceea ce privește cheltuielile acestea au însumat 44,4 miliarde de lei cu 2,8 miliarde de lei mai puțin față de estimări, dar cu 5,7 miliare de lei mai mult față de anul 2013.

Executarea bugetului public naţional în anul 2014 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,9 miliarde de lei, ceea ce constituie 1,8 % din PIB.

You may also like

Comments are closed.

By