Supravieţuire pentru unii, AFACERE pentru alţii. Subvențiile din agricultură se distribuite clientelar

a

Una din principalele constatări ale acestui Raport al Curții de Conturi este că modul de repartizare al subvențiilor este unul discriminator. Alocarea inechitabilă a resurselor financiare are loc în linii mari din cauza formulei de acordare a subvențiilor, formulărilor vagi ale măsurilor de subvenționare și nerespectarea Regulamentului de acordare a acestora, constată Centrul analitic Expert Grup.

Astfel, mărimea subvenției este direct legată de perioada de depunere a cererii și poate fi finanțată diferit în dependență de măsura de subvenționare: pentru investițiile în aceeași tehnică agricolă, mărimea subvenției poate fi diferită în cazul solicitării subvenției în cadrul a două măsuri diferite. Ea poate fi diferită și pentru finanțarea în cadrul aceleași măsuri.

Deși procesul de subvenționare a agriculturii a cunoscut mai multe măsuri de reformă în ultimii ani, formularea vagă a măsurilor de subvenționare, nerespectarea condițiilor descrise de regulamentul de subvenționare, competența limitată a funcționarilor, dar și a beneficiarilor, au generat cheltuieli neregulamentare de cel puțin 50 de milioane de lei, chiar dacă nu au fost cauzate pierderi sau prejudicii mari (ele nedepășind 1.7 milioane de lei în 2013). În plus, dualitatea interpretării măsurilor și modul de calculare a subvențiilor pune la îndoială acordarea a cel puțin 150 de milioane de lei.

În același timp, accesul la subvenții rămâne limitat – doar 0.3% din proprietarii de pământ beneficiază de acestea, iar până în prezent, nu a fost găsită o soluție viabilă problemei informării beneficiarilor la nivel local. „Lipsa procedurilor clare de depunere și recepționare a dosarelor a condiționat întârzierea înregistrării a peste 111 cereri de subvenționare, În condițiile în care, suma oferită poate varia masiv în funcție de data depunerii. Din acest motiv, aceste întârzieri trezesc oarecare suspiciuni. Regulamentul actual condiționează mărimea subvenției de perioada depunerii, este cel puțin echivocă întârzierea„, a declarat Tatiana Savva, economist Expert-Grup.

Pe de altă parte, Fondul pentru Eficiența Energetică, se confruntă și el cu probleme de acces, probleme instituționale, de competență și în plus este inconsistent față de politicile naționale în energie. Deși Fondul are o  importanță majoră, în condițiile dependenței țării noastre de importul de energie, numărul de beneficiari ale acestuia este extrem de mic.

Acest impact redus este cauzat de lipsa accesului la informație despre oportunitățile de finanțare la nivel local, unde anual se oferă peste 144 milioane lei pentru proiecte, dar și de lipsa capacităților atât la nivelul autorităților publice locale, cât și la nivelul beneficiarilor.O problema și mai gravă este întârzierea finanțării la nivelul autorităților publice centrale și a întârzierii reformelor instituționale, pentru ca Fondul să devină un mecanism sustenabil și accesibil.

You may also like

Comments are closed.

By