Sectorul construcțiilor, creștere anemică în 2014

a

În 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 7616,9 mil. lei (în preţuri curente), mai mult cu 1,% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2013, anunță Biroul Național de Statistică.

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 3,6 miliarde de lei, ponderea cărora a constituit 47,7% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 7,6% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de reparaţii capitale şi curente au însumat 3649,0 mil.lei. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2013 acest volum s-a majorat cu 10,6% (în preţuri comparabile).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 16,7% faţă de realizările pentru ianuarie-decembrie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 11,9%, respectiv 11,6%  faţă de perioada respectivă a anului 2013.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 6031,9 mil. lei sau 71,7% din volumul total al lucrărilor executate şi 100,4% faţă de ianuarie-decembrie 2013.

You may also like

Comments are closed.

By