Reevaluarea locuințelor, tunul lui Leancă pentru populație!?

a

În programul e guvernare prezentat de premierul desemnat Iurie Leancă  se spune că imobilele va fi reevaluate.

“Va fi revizuit sistemului de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare în scopuri fiscale”, se spune în programul de guvernare.

În prezent Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, a fost majorată de la 0,02% (cota minimă) şi 0,25% (cota maximă) la 0,05% şi 0,3% respectiv.

Impozitul pe bunurile cu destinaţie locativă – apartamente şi case de locuit individuale din satele (comunele) din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, în mărime de 0,05% (cota minimă) şi 0,3% (cota maximă), şi terenurile agricole şi construcţiile amplasate pe ele, în mărime de 0,1% (cota minimă) şi 0,3% (cota maximă).

Impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă care au indici cadastrali este de 1,5 lei pentru 1 grad-hectar, care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 hectar, pentru păşuni – 27,5 lei pentru un ha. Iar impozitul funciar pentru suprafeţele ocupate de obiecte acvatice se stabileşte în mărime de 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2014 suma colectată din impozitul pe imobil a constituit 163,2 mil. lei, iar din cel funciar a fost de 179 mil. lei.

You may also like

Comments are closed.

By