GUVERNUL O SALVEAZĂ PE STELUŢA: „Presa vehiculează”

gaburici redescopera moldova

În legătură cu informaţiile vehiculate de presă privind „incompatibilitatea desemnării”, la 20 februarie 2015, a Steluţei Andreeva în funcţia de Consilier Principal de Stat în cadrul Cabinetului Prim-ministrului, facem următoarea precizare:

Potrivit art. 18 din Legea nr. 80/07.05.2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, personalul încadrat în Cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu poate exercita alte activităţi remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract de caracter civil în cadrul societăţii comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.

Situaţia de incompatibilitate încetează în 30 de zile calendaristice din momentul apariţiei acesteia. Dacă, după expirarea termenului de 30 de zile, persoana încadrată în Cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu abandonează funcţia sau activitatea incompatibilă, aceasta se eliberează din funcţie prin actul administrativ al persoanei cu competenţă legală de numire.

SURSA: Guvernul Republicii Moldova

FOTO: VANEA PROFOR

You may also like

Comments are closed.

By