Efrim și-a ascuns proprietățile sub “preș”. Comisia lui Donciu a trimis dosarul la Procuratură

a

Comisia Națională de Integritate a constatat astăzi fostul ministrul al Justiției și Sergiu Arnăut nu și-au declarat toate proprietățile

În cazul ministrului, încălcarea s-a manifestat prin nedeclararea casei de locuit din raionul Ungheni, apartamentul din municipiul Chișinău al cărei coproprietar este soția, automobilul arendat de către aceasta ș.a.

Situație similară s-a stabilit și pentru judecătorul Sergiu Arnăut, care nu a declarat casa de locuit din municipiul Chișinău, aflată în folosință și cota-parte de 20% din capitalul social al unui SRL.

Dosarele respective vor fi transmise Procuraturii Generale pentru examinare pentru fals în declarații.

Tot astăzi, Comisia a identificat câteva cazuri de conflicte de interese, majoritatea fiind cu implicarea unor rude angajate în aceeași instituție.

Este vorba de Sergiu Nesteriuc, care în calitatea sa de administrator al Î.M. ”Servicom-Petrești”, a semnat ordinul prin care soția sa a fost angajată în funcția de casier al întreprinderii pe care acesta o conduce și nu a informat în termenul și modul prevăzut de lege organul ierarhic superior despre această situație.

Dorel Iurcu, primarul comunei Horodiște, raionul Rezina, de asemenea, nu a declarat în termenul și modul stabilit despre conflictul de interese. Conflictul, în acest caz, a reieșit din exercitarea atribuțiilor funcției deținute și interesul personal care a rezultat din relația sa cu soția, precum și din preferințele sale de a o favoriza și a o menține în funcția de secretar al consiliului local.

Dumitru Danu, directorul Colegiului de Ecologie din Chișinău a încălcat și el regimul juridic al conflictului de interese manifestat în raport cu soția. Contrar legii, acesta a semnat ordinul de transferare a soției dintr-o funcție în alta în cadrul aceleiași instituții.

 

You may also like

Comments are closed.

By