Declaraţie PSRM: SUA impune conducerea Moldovei să renunţe la statutul de neutralitate

dodon
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova îşi exprimă indignarea faţă de decizia preşedintelui SUA, Barak Obama, de a prevedea în bugetul pentru anul 2016 suma de 51 milioane de dolari pentru Moldova şi Georgia „în scopul ripostării presiunilor din partea Rusiei”.

”În mod deosebit ne deranjează faptul că sumele prevăzute pentru a fi alocate Moldovei, sînt incluse în capitolul „Asigurarea securităţii naţiunii”. În capitolul respectiv se menţionează că în buget vor fi prevăzute cheltuieli pentru „susţinerea politică, economică şi militară a aliaţilor NATO şi a statelor partenere din Europa” drept răspuns la “acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse şi a exercitării de presiuni asupra opţiunilor de politică externă şi internă a ţărilor vecine”.

Altfel spus, SUA, în schimbul unei anumite finanţări, impune conducerea Moldovei să renunţe la statutul de neutralitate al ţării, prevăzut de Constituţie. Astfel de acţiuni reprezintă o manifestare de imixtiune flagrantă în afacerile interne ale statului suveran Moldova. Aceste acţiuni reprezintă o sfidare a Constituţiei Republicii Moldova, prin care Moldova este declarată stat suveran şi neutru.

Plus la aceasta, proiectul bugetului SUA prevede alocarea sumei de 16 milioane dolari „pentru contracararea propagandei ruseşti în mass-media”. În paralel cu tentativele de a interzice difuzarea posturilor de televiziune ruseşti pe teritoriul Moldovei, conţinute în nota analitică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, astfel de acţiuni reprezintă un act de atac nedisimulat împotriva libertăţii de exprimare şi independenţa mass-mediei în Moldova.

Acţiunile de acest gen din partea SUA intră într-o contradicţie evidentă cu o serie de dispoziţii ale Constituţiei:

– articolul 1, conform căruia Moldova este un stat independent;

– articolul 5, care prevede că Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului;

– articolul 11, care stipulează ideea de neutralitate permanentă a Moldovei.

Ne exprimăm indignarea faţă de atitudinea conducerii Moldovei, care are datoria de a fi garantul suveranităţii şi independenţei ţării şi care a trecut sub tăcere o manifestare atît de evidentă de imixtiune a unui stat străin în afacerile interne ale Moldovei.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova intenţionează că lupte şi în continuare pentru suveranitatea, independenţa, pluralismul politic şi statutul neutru al Moldovei”, potrivit declarației PSRM.

You may also like

Comments are closed.

By