Serviciul Vamal a eliberat VINIETE în sumă de 52 milioane lei

vama sculeni

Potrivit datelor statistice, pe parcursul celor 12 luni ale anului 2014, de către Serviciul Vamal au  fost eliberate circa 305 mii viniete, care în sumă au alocat un venit în bugetul de stat de aproape 52 milioane lei.

Vinieta – taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se aplică începînd cu 1 noiembrie 2012. Perceperea vinietei se efectuează de către organul vamal, care eliberează un certificat standardizat ce confirmă achitarea vinietei şi termenul de valabilitate. Mai mult, vinieta poate fi procurată sau prelungit termenul în orice birou vamal, post vamal intern sau de frontieră, la intrarea în ţară, iar costul acesteia prevalează de la 4 euro pînă la 50 euro.

În temeiul unei analize, privind respectarea prevederilor de achitare a taxei pentru drumuri, Serviciul Vamal atrage atenţie asupra respectării termenilor şi modului de achitare a acestei taxe în bugetul statului pentru a evita sancţionarea contravenţională.

Reamintim, că în baza art.232, alin 3 şi 4 din Codul Contravenţional al RM, conducerea vehiculului neînmatriculat în RM, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile se sancţionează cu amendă de 2000 lei. Săvârşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic a contravenţiei de către o persoană fizică se sancţionează deja cu o amendă de 2600 lei, iar o persoană juridică achită o amendă de 4000 lei.

În cazul în care este atestată conducerea vehiculului pe drumurile publice fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile se sancţionează cu o amendă de 2600 lei, iar săvîrşirea repetată a aceleiaşi contravenţii de către o persoană fizică se sancţionează cu o amendă de 3000 lei şi pentru o persoană juridică se aplică o amendă de 6000 lei.

Serviciul Vamal face apel la atitudine responsabilă a cetăţenilor şi respectarea procedurii de achitare a taxei – Vinieta din timp.

Concomitent persoanele sunt atenţionate să nu recurgă la acţiunile ce sfidează legislaţia, implicit falsificarea Vinietei, deoarece datorită mecanismelor de control şi sistemului automatizat de evidenţă gestionat de Serviciul Vamal, orice tentativă de fraudare a legii este depistată, urmată de aplicarea sancţiunilor conform legii.

În aceste condiţii, Serviciul Vamal atenţionează cetăţenii că achitarea Vinietei în alte locuri decît birourile şi posturile vamale nu este legitimă.

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta Centrul de Apel (Call Center) cu numărul unic de telefon +373 22 574 111.

You may also like

Comments are closed.

By