Șeful Fiscului cu jalba în proțap că evazioniștii fiscali fug de plățile la buget

a

Rezultatele activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2014 demonstrează un trend ascendent al veniturilor încasate la Bugetul Public Național, dar, în același timp, scot în relief o serie de probleme ce nu mai pot fi tolerate,  potrivit declarației  șefului SFS, Ion Prisăcaru din cadrul ș3edinței cu angajații fiscului.

Deși pe parcursul lui 2014 autoritatea fiscală națională a pus accentele pe conformarea voluntară a contribuabililor, analiza detaliată a situației din diferite domenii ale economie.

Astfel, printre agenții economici care practică evaziunea fiscală sunt exportatorii de nuci, agențiile de turism, transportatorii de mărfuri și pasageri, importatorii de legume și citrice, entitățile din domeniul stomatologiei, alimentației publice și schimbului valutar.

Ion Prisăcaru, ne convingem de faptul că anumiți agenți economici nu doresc să activeze în condiții legale, ci preferă să prejudicieze bugetul statului. Pe acest motiv, în acest an, 2015, SFS va aplica pârghii de constrângere față de evazioniști, precum controale inopinate, operative, tematice, totale, estimarea veniturilor prin metode indirecte, instituirea de posturi fiscale etc. Pentru combaterea eficientă a evaziunii fiscale, autoritatea fiscală națională va monitoriza foarte atent activitatea celor care nu au răspuns solicitărilor de a se conforma voluntar. Constatăm adesea nu doar o reticență din partea contribuabililor neonești, a mai specificat Șeful SFS, ci și lipsă de profesionalism din partea angajaților Fiscului, care nu-și onorează obligațiunile de serviciu în deplină măsură, pe care motiv, pe intern, se va insista în continuare pe educarea și instruirea angajaților Fiscului.

You may also like

Comments are closed.

By