15 C
Chișinău
Saturday, May 8, 2021

RECOMANDĂRI pentru șoferii care au fost AMENDAȚI

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

politia

Poliția vine cu unele recomandări pentru șoferii care au fost amendați:

Amenda este o sancțiune pecuniară, care se aplică în cazurile și limitele prevăzute de Codul contravențional. Amenda se stabilește în unități convenționale. O unitate convențională este egală cu 20 de lei.

În conformitate cu prevederile art. 34 al. 3 Cod Contravențional al RM și art. 183 al. 1 Cod de Executare al RM, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, instanța de judecată o poate înlocui, după caz, cu:

a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol;

b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;

c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;

d) arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin.(4) CC al RM.

Totodată, potrivit art. 34 al. 5 Cod Contravențional al RM, dacă persoana sancţionată pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzute la art.228–245 nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceasta se înlocuieşte cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, prin ridicarea dreptului de a conduce vehicule, pe un termen de la 6 luni la un an.

În concordanță cu prevederile art. 34 al. 8 Cod Contravențional al RM, amenda se înlocuiește de către instanța de judecată la demersul agentului constatator sau al procurorului. În cazul în care sancțiunea amenzii este stabilită de instanța de judecată, înlocuirea o efectuează instanța la demersul executorului judecătoresc. Însă luînd în considerație faptul că în temeiul art. 11 lit.(c) din Codul de executare, la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut de legislație pentru achitarea benevolă a amenzilor aplicate, deciziile agenților constatatori neexecutate sunt remise executorilor judecătorești pentru executare silită.

Pentru a înlătura problemele apărute în procesul achitării amenzilor contavenţionale şi altor plăţi pentru servicii publice, la 17 septembrie 2013  a fost lansat Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) – mecanism unic de achitare electronică a serviciilor publice cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile.

MPay este un serviciu prin care se pot achita serviciile publice cu orice instrument de plată, cum ar fi cardul bancar, internet banking sau numerar.

Prin urmare, începînd cu 1 ianuarie 2014, toate ministerele şi autorităţile administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, ca prestatori de servicii publice cu plată sînt obligate să utilizeze Serviciul Mpay pentru încasarea plăţilor de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor (art. 6 alin. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) publicat la 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109 art Nr:358), ceea ce va da posibilitatea de a vizualiza achitarea plăţilor în regim on-line şi va exclude un şir de deficienţe ce ţin de comunicarea între autorităţile administrative şi instituţiile bancare.

În aceste condiții și în vederea excluderi unor cazuri ce pot duce la executarea silită a amenzilor aplicate, recomandăm persoanelor care se adresează la instituțile bancare pentru achitarea amenzilor contravenționale să întreprindă următoarele acțiuni:

a) să solicite încasarea și efectuarea plăților prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay).

b) să păstreze bonul de plată și în caz de necesitate să îl prezinte la agentul constatator pentru a confirma achitarea amenzii.

c) să se prezinte la autoritatea din care face parte agentul constatator pentru a verifica achitarea efectuată.

- Advertisement -spot_img

Latest news

Related news

- Advertisement -spot_img