RAPORT CNA: Niciun ”sfânt”! Avem corupție în TOATE instituţiile publice şi sectoarele economice

cna

Centrul Național Anticorupție a prezentat raportul de activitate pentru anul 2014. Astfel, conform documentului, aproximativ 600 (570) infracţiuni au fost depistate de ofiţerii CNA în anul 2014 ceea ce reprezintă cu 20 la sută mai multe faţă de 2013.  Din totalul infracţiunilor, 448 au fost calificate drept acte de corupţie şi conexe corupţiei, 39 – infracţiuni de spălare de bani,  iar 83 – alte tipuri de infracţiuni (54 – falsificare a documentelor oficiale, 9 – dobândire prin înşelăciune sau abuz de încredere a bunurilor, 20 – de alt gen.

În cadrul activităţii operative de investigaţie, ofiţerii CNA au constatat infracţiuni de corupţie în toate instituţiile publice şi sectoarele economice ale ţării, cele mai multe fiind înregistrate în instituţiile de drept – 134 ; administraţia publică locală (Primării) – 76; întreprinderi de stat – 68; birouri de avocatură – 22; medicină publică  – 16; instituţii de învăţământ – 16; organe de control fiscal şi revizie – 14; instituţii publice în domeniul transportului – 10; instituţii înmatriculare transport, calificare conducători auto  – 9; oficii executori judecătoreşti – 8; organe ale apărării naţionale – 7; instituţii vamale – 5 etc.

Printre figuranţii dosarelor penale gestionate de CNA şi procurori s-au regăsit 3 judecători; 1 procuror, 1 fost ministru al afacerilor interne; 1 director de Agenţie Naţională pentru Reglementare în Energetică ; director Agenţie Rezerve Materiale – 1; director adjunct, Biroul Naţional de Statistică – 1; ex-director Moldova-Film – 1; şef Inspectorat Fiscal de Stat – 1; director interimar Spitalul Clinic Republican – 1; director pentru Grant acordat de Guvernul Japoniei – 1;  preşedinte Consiliul Administrare, Biroul Naţional Asiguratori Autovehicole – 1; primari – 4; conducători, persoane publice din cadrul Primăriilor – 24; director Penitenciar, Ministerul Justiţiei – 1; şefi Direcţii generale, Consiliul mun. Chişinău – 3; şefi Direcţii/secţii MAI – 7; poliţişti, MAI – 55; avocaţi – 22; executori judecătoreşti – 8; director filială, ÎS CPS Armata Naţională – 1; director ÎS Silvicultură (mun. Bălţi)- 1; secretari, Consilii locale– 3; director, Centru Comunitar – 1; şefi Secţii, Ministerul Sănătăţii – 2; şef Direcţie Anti-Fraudă IFPS, Ministerul Finanţelor – 1; revizor, Ministerul Finanţelor – 1; inspectori fiscali, Ministerul Finanţelor – 3; directori, Colegii – 2; directori, Licee – 2; directori, Şcoli – 2; directori Î.S. – 8; administratori ai insolvabilităţii – 5 ; directori organizaţii  – 61; şefi, consilieri ai Birourilor de Probaţiune – 3 etc.

De asemenea, au fost relevate acte de corupţie şi conexe corupţiei săvârşite de 155 de persoane fizice. Tipurile de infracţiuni de corupţie cel mai des săvârşite de persoanele fizice au fost traficul de influenţă asupra colaboratorilor de poliţie, alte persoane cu funcţii de răspundere, şi coruperea activă.

Pe parcursul anului 2014, CNA a monitorizat continuu şedinţele de judecată pe cauzele penale de corupţie, iar pe pagina web  www.cna.gov.md  au fost publicate şi mediatizate 133 de sentinţe judecătoreşti privind condamnarea pentru acte de corupţie şi conexe corupţiei.

Aşadar,  pe parcursul anului 2014, pentru comiterea infracţiunilor de corupţie şi conexe acestora justiţiei au fost deferiţi:

administraţia publică locală şi centrală:

13 – primari şi 1 viceprimar

1- preşedinte de raion;

1 – preşedinte al consiliului primăriei;

1 – consilier local;

4 – secretari ai consiliilor locale şi primăriilor;

7 – funcţionari din cadrul administraţiei publice locale şi centrale;

organe de drept:

2- şefi ai Instituţiilor Penitenciare;

- executori judecătoreşti;

40 – colaboratori de poliţie, inclusiv 7 ofiţeri de urmărire penală;

1 – şef al SUP Sud al SV şi 1 – colaborator vamal;

14 – avocaţi;

1 – notar public;

–  şef de birou şi 3 consilieri de probaţiune;

instituţii de învăţământ:

6 – conducători ai instituţiilor de învăţământ superior, mediu şi preşcolar;

5 – profesori, instructori auto,maiştri, studenţi;

instituţii medicale:

1 – medic-şef din cadrul instituţiei medicale;

4 – medici;

1- asistentă medicală;

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat: 

2- şefi ai IFS;

1 –  şef de Direcţie şi

4 inspectori fiscali;

sistemul bancar:

2 – directori ai Băncilor comerciale şi 1 şef de depozit de valori din cadrul acestora;

alte domenii:

5 – conducători ai Întreprinderilor de Stat;

1 – director executiv al Biroului Naţional a Automobiliştilor;

1 – şef al Biroului de Înmatricularea Transportului din cadrul ÎS „Registru” şi 3 ingineri din cadrul Birourilor Înmatricularea Transportului;

4 – administratori din cadrul întreprinderilor private;

2 – administratori ai insolvabilităţii;

- şef al parcului auto al Spitalului Republican;

1-  preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor;

3 – contabili-şefi şi contabili din cadrul ÎS şi întreprinderilor private;

1- director al filialei din cadrul ÎS  “Centrul pentru pregătirea specialiştilot pentru Armata Naţională”, 1 – şef al punctului tehnic din cadrul ÎS  “Centrul pentru pregătirea specialiştilot pentru Armata Naţională”, 3 – specialişti în domeniul încorporării şi 2 instructori militari;

3 – funcţionari din cadrul Serviciului de asistenţă socială şi protecţia familiei;

1 – inspector principal al serviciului control financiar şi revizie;

1 – expert evaluator al Camerei de Comerţ şi Industrie;

1 – inginer din cadrul IS  “Intehagro”;

- inspectori ai muncii;  

- inspector în construcţie;

1 – montor;

1 – şofer din cadrul întreprinderii private;

1 – angajat de la întreprindere privată;

- magazineră;

1 – apicultor şi 27 de persoane fizice.

Pe parcursul anului 2014, în instanţele judecătoreşti s-au examinat 31 de cauze penale de corupţie sau conexe corupţiei cu rezonanţă social – sporită:  

din domeniul judecătoresc:

·  cauza penală în privinţa judecătorului Judecătoriei Criuleni, E.R. – examinată de Judecătoria sectorului Ciocana mun. Chişinău. Pronunţată sentinţa de condamnare la 26.06.2014.

·  cauza penală în privinţa judecătorului Judecătoriei Teleneşti, P.Gh. – examinată de Judecătoria sectorului Buiucani mun. Chişinău. Pronunţată sentinţa de condamnare la 08.04.2014. Se află în procedură la Curtea de Apel.

·  2 cauze penale în privinţa judecătorului Judecătoriei Căuşeni, C.D. – examinată de Judecătoria sectorului Botanica mun. Chişinău. Se află în procedură.

·  cauza penală în privinţa preşedintelui Judecătoriei raionului Glodeni, C.I. – examinată de Judecătoria sectorului Centru mun. Chişinău. Se află în procedură la Curtea de Apel.

·  cauza penală în privinţa judecătorului inspector al Inspecţiei Judiciare a CSM, C.V. – examinată de Procuratura Anticorupţie. Se află în procedură.

domeniul organelor de drept:

·  cauza penală în privinţa a 13 colaboratori ai Poliţiei de Frontieră învinuiţi de corupere pasivă – examinată de Judecătoria Hînceşti. Se află în procedură.

·  cauza penală în privinţa a 5 colaboratori ai Inspectoratului Naţional de Poliţie învinuiţi de corupere pasivă – examinată de Judecătoria sectorului Buiucani mun. Chişinău.Se află în procedură.

domeniul financiar:

·  6 cauze penale în privinţa ex – preşedintelui BEM, G.Gr., ex-vicepreşedintelui BEM, V.A., altor factori de decizie ai BEM – examinată de Judecătoria sectorului Buiucani mun. Chişinău. Se află în procedură.

domeniul administraţiei publice centrale:

·  cauza penală în privinţa secretarului adjunct al Cancelariei de Stat, E.B. – examinată de Judecătoria sectorului Rîşcani mun. Chişinău. Se află în procedură.

·  cauze penală privind coruperea deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova – examinate de Judecătoria sectorului Buiucani mun. Chişinău.  Se află în procedură.

domeniul finanţelor publice:

·  cauza penală în privinţa ex – ministrului finanţelor, N.V. – examinată de Judecătoria sectorului Rîşcani mun. Chişinău. Se află în procedură.

·  cauza penală în privinţa ex-şefului IFPS, V.N. – examinată de Judecătoria sectorului Rîşcani mun. Chişinău. Se află în procedură.

·  cauza penală în privinţa a 24 de vameşi din cadrul Biroului Vamal Leuşeni – examinată de Judecătoria sectorului Botanica mun. Chişinău. Se află în procedură.

cauza penală în privinţa şefului Direcţiei administrare fiscală a IFPS, S.E. – examinată de Judecătoria sectorului Centru mun. Chişinău. Se află în procedură

 

Notă: Raportul desfăşurat pentru 2014 al CNA, care cuprinde informaţii privind activitatea Departamentului prevenirea corupţiei şi a Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, îl găsiţi accesând acest link.  http://cna.md/sites/default/files/combatere/raport_cna_2014.pdf

You may also like

Comments are closed.

By