Gaura financiară a Transnistriei îndepărtează economia regiunii de cea a Moldovei

a

Indicele de convergență dintre economiile de pe malul drept și cel strâng al Nistrului a constituit 93,9% și s-a majorat cu 0,4 puncte procentuale în trimestrul trei din 2014 ață de trimestrul doi 2014, constată Centrul Analitic Expert-Grup.

Experţii susţin că majorarea indicelui de convergență care măsoară gradul de apropiere dintre economia regiunii transnistrene și cea a zonei din dreapta Nistrului, ar putea fi temporară, dacă nu vor fi implementatereforme structurale în regiunea transnistreană.

Astfel, după un trend descendent înregistrat al indicelui de covergenţă de la începutul anului 2013, au apărut primele semnale de revenire a indicatorului pe panta de creștere. Însă, această tendință a avut loc pe fondul creșterii compensatorii în regiunea transnistreană a sectorului metalurgic și energetic, grație reluării activității Uzinei Metalurgice Moldovenești, și în sectorul agricol grație condițiilor climaterice favorabile.

În același timp, organul legislativ al regiunii nistrene a votat în a doua lectură proiectul legii privind bugetul pentru anul 2015 și nivelul planificat pentru anii 2016-2017. Astfel, pentru 2015 se planifică un deficit bugetar de 40% din nivelul cheltuielilor publice.

Enorma gaură bugetară este o problemă constantă pentru regiune, iar deteriorarea situației economice doar a amplificat această constrângere. Practic, putem vorbi de un cerc vicios ce există în regiune: deficitul bugetar cronic deteriorează creșterea, iar , la rândul său, dificultățile economice cauzează sărăcirea finanțelor publice.

You may also like

Comments are closed.

By