Deprecierea leului ÎNTINDE NERVII. Moldovenii și-au sporit cumpărările de dolari și euro

a

În luna decembrie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 33.6 la sută comparativ cu 33.9 la sută înregistrat în luna noiembrie 2014 și 88.8 la sută în luna decembrie 2013.

În raport cu luna precedentă, s-au diminuat atât cererea netă de valută străină din partea persoanelor juridice cu 17.1 la sută, cât şi oferta netă de valută străină de la persoanele fizice cu 17.7 la sută.

Decalajul dintre cerere și ofertă a fost acoperit de Banca Naţională a Moldovei prin interveniţii nete de vânzare a 156.4 mil. dolari SUA pe piaţa valutară locală. În aceste condiții, cursul mediu de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA a coborât cu 3.3 la sută comparativ cu luna noiembrie 2014.

În ceea ce priveşte structura valutară moldovenii a vândut masiv ruble cel mai mult au vândut ruble rusești 51% urmată de euro – 38,5% și dolari SUA – 8,7%, pondera căruia practic s-a înjumătățit față de noiembrie.

Datele Băncii Naționale a Moldovei relevă că în decembrie 2014 cumpărările de valută străină de la persoanele fizice și juridice au însumat echivalentul a 230 mil. dolari SUA și au sporit cu 5,6% față de noiembrie, iar vânzările către persoanele fizice și juridice au sporit cu aproape 19%, la echivalentul a 155,1 mil dolari SUA. Cel mai mult moldovenii au cumpărat dolari – 37,2 mil și euro – echivalentul a 57,1 mil. dolari SUA, dar cel mai mult au vândut ruble rusești – echivalentul a 44 mil. dolari SUA.

Experții explică majorarea cumpărărilor de doalari și euro ca urmare a deprecierii leului moldovensc or, majoritatea populției pierde din încrederea în valuta națională.

 

You may also like

Comments are closed.

By