BNM încearcă să astupe prăbușirea leului. Rata de refinanțare a ajuns la 8,5% anual

IMG_1711

Banca Națională a Moldovei a decis astăzi să majoreze rata de baza aplicată la principalele operațiuni de politică monetară, la 8,5%, anual. Astfel, în doar două luni rata de refinanțare a fost majorată cu 5 puncte procentuale.

Banca centrală a majorat cu 2 puncte procentuale la creditele și depozitele overnight, la 11,5%, anual și respectiv la 5,5%, anual.

Totodată, BNM a menținut norma rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă la 14%, anual.

„Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor cu accentuarea treptată a riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare”, susține BNM în comunicatul de presă.

BNM susține în condițiile unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decât valoarea utilizată în anul 2012 există riscul ca prețurile energia electrică și gaze să fie majorate. Totodată, evoluţia preţurilor la resursele energetice pe piaţa internaţională poate contribui atât la diminuarea preţurilor interne la combustibili precum şi, la atenuarea parţială a presiunilor asupra majorării tarifelor la gaze naturale şi energie electrică.

În același timp, în scopul sterilizării surplusului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Consiliului de administraţie al BNM a luat hotărîrea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 februarie 2015 – 7 martie 2015- cu 2.0 puncte procentuale pînă la valoarea de 16.0 la sută din baza de calcul; iar începînd cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 martie 2015 – 7 aprilie 2015- cu 2.0 puncte procentuale de la 16.0 la 18.0 la sută din baza de calcul. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Noua rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 5.8 la sută și, respectiv, 6.1 la sută. Pe parcursul următoarelor opt trimestre proiecţia inflaţiei se va situa în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută

You may also like

Comments are closed.

By