Volumul de apă potabilă şi apă caldă va fi RECALCULAT

apa robinet

Primăria municipiului Chişinău informează că ÎM „Infocom” va efectua recalcularea volumului de apă potabilă şi apă caldă menajeră inclus în facturile de plată consumatorilor pentru lunile septembrie – octombrie 2014 în calitate de cotă-parte cu un volum mai mare de 2 m³ pe lună de apartament, până la aprobarea actelor normative pentru implementarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.

Potrivit unei dispoziţii a primarului general Dorin Chirtoacă, volumul de apă potabilă şi apă caldă menajeră se va calcula după cum urmează:

a) pentru consumatorii care notează în facturile de plată consum „zero” m³ se va calcula volumul consumului mediu pentru 3 luni consecutive anterioare;

b) pentru consumatorii care notează în facturile de plată timp de două şi mai multe luni consecutiv consum „zero” m³, se va calcula volumul mediu de consum pe municipiul Chişinău din luna precedentă;

c) pentru consumatorii care au instalat echipamente de măsurare a volumului şi nu au indicat consum se va calcula volumul mediu de consum pe municipiul Chişinău din luna precedentă;

d) în cazul când consumatorul demonstrează consum „zero” m³, gestionarul fondului locativ, la cererea acestuia, va inspecta contoarele şi va întocmi actul de constatare, care va fi prezentat ÎM „Infocom”, pentru efectuarea recalculării la plata serviciului dat.

De asemenea, primarul de Chişinău a dispus ca toţi gestionarii fondului locativ, indiferent de forma de proprietate, să organizeze adunări generale cu locatarii blocurilor de locuinţe, cu întocmirea proceselor-verbale, pentru a discuta situaţia privind diferenţa de volum dintre suma indicilor lunari a consumului indicat de contoarele din apartamente şi indicii contorului comun, instalat la branşamentul blocului locativ la serviciul apă potabilă şi apă caldă menajeră şi, respectiv, vor propune soluţii de rezolvare a problemei.

You may also like

Comments are closed.

By