Securitatea financiară a Moldovei riscă să fie pusă pe butuci de două bănci

a

Anul economic 2014 a fost marcat de prevalarea intereselor de economie politică asupra politicilor economice din Republica Moldova. Pe măsură apropierii de alegerile parlamentare, discursul decidenților politici devenea înclinat tot mai mult spre populism, deseori fiind în detrimentul rațiunilor economice, constată Centrul Analitic Expert Grup în topul eşecurilor economice din anul 2014.

Accelerarea dialogului cu UE pe marginea Acordului de Asociere a constituit punctul final în înrăutățirea relațiilor cu Federația Rusă. Deși Acordul se concentrează pe acțiuni de consolidare a statului de drept, îmbunătățirea administrației publice, fie pe modernizarea economiei, acesta a fost considerat din start de către autoritățile ruse drept act împotriva intereselor naționale rusești.

În calitate de contra-măsuri, partea rusă a aplicat embargouri la diverse produse agro-alimentare, adițional la restricțiile la vinuri datând încă din 2013. Mai mult ca atât, Federația Rusă a reintrodus taxele vamale pentru circa 20 de categorii de produse moldovenești, încălcând astfel prevederile Acordului de liber schimb în cadrul CSI.

Totalitatea barierelor comerciale au lovit puternic în exporturile pe piața rusă, care s-au diminuat cu circa 30%. În contextul activizării geopolitice a Federației Ruse în regiune, determinată să contracareze extinderea influenței europene, diplomația moldovenească a fost mai degrabă pasivă decât activă. Or, interesul autorităților a fost de a-și concentra toate eforturile pe dialogul cu UE și de a minimiza contactele cu partea rusă, pentru a evita circumstanțele în care ar fi fost posibilă confruntarea frontală cu Federația Rusă.

Tranzacțiile dubioase din sistemul bancar Deși per ansamblu sistemul bancar rămâne capitalizat și dispune de suficiente lichidități, pe parcursul anului 2014 s-au conturat câteva tendințe îngrijorătoare cu implicarea câtorva bănci de importanță sistemică, care prezintă riscuri pentru securitatea întregului stat. Principalele probleme derivă din guvernanța ineficientă din cadrul băncilor vizate și managementul ineficient al riscurilor, care au contribuit la practici iresponsabile sau chiar frauduloase de acordare a creditelor.

Drept rezultat, calitatea portofoliilor creditelor bancare s-a înrăutățit pe fondul creșterii ponderii creditelor neperformante, nivelul de capitalizare s-a redus, iar BNM a instituit regim de administrare la două bănci importante, cu expuneri reciproce înalte (Banca de Economii și Banca Socială).

Eșecul privind implementarea recomandărilor din cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar elaborat de FMI Deși sectorul financiar a devenit recent unul din principalele filiere care afectează securitatea statului, autoritățile nu au depus suficient efort pentru consolidarea rezilienței acestuia. Recentul raport FMI atestă un progres minor în realizarea recomandărilor din Programul recent de evaluare a sectorului financiar.

Potrivit raportului, principalele probleme derivă din guvernanța corporativă a băncilor, supravegherea bancară, managementul riscurilor, independența BNM, infrastructura pieței financiare, precum și coordonarea inter-instituțională pe marginea soluționării problemelor respective. Mai mult decât atât, au fost constate presiuni politice asupra băncii centrale, care contravin bunelor practici internaționale în domeniul reglementării bancare și a politicii monetare.

Refluxul de investiții străine directe din țară Nivelul înalt de incertitudine asociat cu condițiile economice dificile interne și externe, dar și cu criza de securitate din Ucraina, au determinat diminuarea stocului de investiții străine directe (ISD) în economia moldovenească. Astfel, dacă la finele anului 2013, stocul de ISD a fost de 3614,53 milioane USD, la finele primului semestru a anului 2014 (ultimele date disponibile), cifra respectivă a diminuat până la 3603,83 milioane USD. Dacă luăm în considerație influxul de ISD noi în aceeași perioadă de circa 74,47 milioane USD, constatăm că numai în prima jumătate de an din țară au plecat circa 85 milioane USD de ISD.

Măsuri populiste în detrimentul reformelor structurale Perioada electorală a influențat în mod advers agenda de reforme structurale necesare pentru impulsionarea creșterii naturale ale economiei moldovenești. Astfel, majoritatea reformelor-cheie necesare pentru asanarea mediului investițional nu au dat rezultatele așteptate.

O analiză „la sânge” a implementării Foii de parcurs pentru acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri 2013-2014 ar arăta că jumătate din acțiuni nu au fost implementate sau au fost implementate formal, fără careva impact real asupra firmelor.

Reforma sistemului de pensii a rămas amorfă, iar cea a justiției a decepționat societatea și partenerii de dezvoltare. În același timp, autoritățile au promovat o politică bugetară generoasă, majorând pensiile, salariile în sectorul public și demarând mai multe proiecte infrastructurale fără acoperire bugetară corespunzătoare.

You may also like

Comments are closed.

By