Investiţiile moldovenilor peste hotare le-au depăşit pe ale străinilor în Moldova

a

În trei trimestre ale anului 2014, intrările nete de capital străin în Republica Moldova au totalizat 226,6 mil dolari SUA, cu 4,7% mai puţin faţă de perioada similară a anului 2013

Intrările nete de investiţii străine directe (ISD) au însumat 122.48 mil. USD, în trimestrul trei din 2014 în creştere cu 17.8 la sută comparativ cu trimestrul II, 2014. Investiţiile în capitalul social al altor sectoare (cu o pondere în total intrări de 22.1 la sută) au atins valoarea de 27.12 mil. USD (cele mai semnificative fiind din Olanda, Italia, Cipru, SUA şi Elveţia). În sectorul bancar nu s-au înregistrat fluxuri de investiţii în capitalul social.

Străinii investesc în băncile moldoveneşti

Potrivit informaţiilor BNM, principala activitate economică care a beneficiat de investiţii străine rămâne activitatea financiară (25.2 la sută) urmată de industria prelucrătoare (22.3 la sută). Alte activităţi care au atras investitori străini au fost comerţul, tranzacţiile imobiliare, transporturile şi telecomunicaţiile, industria energetică.

Jumătate din investiţiile străine vin din UE

În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 52.9 la sută, care a crescut pe parcursul trimestrului cu 0.2 puncte procentuale datorită investiţiilor provenite din Italia, Olanda, Cipru, SUA, Elveţia. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.3 la sută din totalul capitalului social acumulat, din alte ţări – 35.8 la sută.

Experţii susţin că Republica Moldova continuă să sufere de o lipsă acută de investitori străini. Or, remitenţele rămân principala sursă care menţin economia moldovenească pe linia de plutire. Dacă investitorii străini ocolesc ţara noastră, înseamnă că ei găsesc locaţii mai bune în regiune, de exemplu, în România sau Ucraina. Totodată, aceasta este o demonstraţie a faptului cât de deschisă şi de atractivă este economia noastră pentru străini

Moldovenii au prins gustul afacerilor în străinătate

În nouă luni ale anului 2014, fluxul ieşirilor de investiţii din Republica Moldova a constituit 235,46 mil dolari SUA depăşind fluxul intrărilor de investiţii cu 3,7%. Investiţiile directe peste hotare sunt preponderent în formă de participare a investitorilor autohtoni la capitalul social al companiilor străine.

Stocul de investiţii străine directe acumulat la sfârşitul lunii septembrie 2014 a fost evaluat la 3,630.00 mil. USD, din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 74.8 la sută (împrumuturile intragrup (alt capital) – 25.2 la sută).

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul lunii septembrie 2014 a rămas net debitoare şi a constituit 5,423.63 mil. USD, majorându-se faţă de sfârşitul anului precedent cu 1.8 la sută. Activele externe (4,197.67 mil. USD) au crescut de la începutul anului cu 3.5 la sută, iar obligaţiunile (9,621.30 mil. USD) – cu 2.6 la sută. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi a depăşit stocul creanţelor externe de 2.3 ori.

You may also like

Comments are closed.

By