CADOU de REVELION pentru Shor. BNM a instituit administrare specială la Unibank

a

Astăzi, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a decis să instituie administrare specială la Unibank ca urmare a tranzacţiilor suspecte cu Banca Socială şi Banca de Economii. 

BNM îşi justifică decizia prin faptul că în luna noiembrie 2014, a avut loc un număr de tranzacţii în proporţii deosebit de mari între Banca de Economii  Banca Socială şi Unibank. Ca urmare, unii indicatori prudenţiali ai Unibank au fost afectaţi şi nu corespund cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei. Astfel, BNM a inițiat verificările de rigoare, după care va sesiza organele de drept pentru a investiga anumite tranzacţii suspecte la Unibank.

Administrarea specială la Unibank a fost instituită pe o perioadă de 9 luni, iar administrator special a fost numit Ruslan Grate.

În acelaşi timp, CA al BNM a instituit şi un moratoriu pe un termen de 2 luni începând cu 30 decembrie 2014 asupra tuturor creanţelor creditorilor faţă de Unibank cu excepţia:

1) depozitelor personale;

2) creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei;

3) împrumuturilor obţinute de la Guvern cu scop de recreditare;

4) împrumuturilor de la organizaţii financiare internaţionale;

5) mijloacelor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi a Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

6) mijloacelor unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe;

7) mijloacelor speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor/autorităţilor publice, inclusiv finanţate din bugetul de stat;

8) mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

9) mijloacelor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanţe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova, organizaţiilor internaţionale constituite conform tratatelor internaţionale care beneficiază de imunităţi şi privilegii diplomatice sau consulare şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova;

10) mijloacelor întreprinderilor de stat (municipale) şi societăţilor comerciale în care statul deţine cel puţin 25% din capital social;

Totodată, BNM a interzis Unibank:

  1. acordarea, prelungirea creditelor, inclusiv în baza angajamentelor asumate anterior;
  2. plasarea, prelungirea plasamentelor interbancare, cu excepţia plasamentelor în băncile care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA şi dacă banca este rezidentă a unei ţări cu un rating similar sau mai mare. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci sau ţări diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
  3. înstrăinarea, gajarea creanţelor, mijloacelor fixe şi circulante, valorilor mobiliare, precum şi a altor active ale băncii, fără acordul în scris al Băncii Naţionale a Moldovei;
  4. achiziţionarea creanţelor, mijloacelor fixe şi circulante, cotelor de participare în capitalul unităţilor economice, a valorilor mobiliare, inclusiv a obligaţiunilor şi altor active, fără acordul scris al Băncii Naţionale a Moldovei;
  5. ridicarea grevării cu gaj asupra oricărui activ în cazul în care obligaţia garantată nu a fost stinsă (plătită) integral, fără acordul scris al Băncii Naţionale a Moldovei.

De asemenea, BNM prescrie Unibank să reducă cheltuielile băncii prin:

  1. reducerea ratelor dobînzii la depozitele personale noi şi reînnoite;
  2. neadmiterea majorării salariilor administratorilor şi angajaţilor băncii;
  3. încetarea oricăror plăţi membrilor consiliului pe perioada administrării speciale, plăţilor suplimentare salariaţilor băncii (suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul de funcţie, retribuţii şi compensaţii);
  4. încetarea efectuării plăţilor către acţionarii băncii;
  5. diminuarea substanţială a cheltuielilor operaţionale ale băncii (cheltuielile de publicitate, de telecomunicaţii, de transport, alte cheltuieli).

Despre Unibank se spune că ar fi controlată de milionarul Ilan Shor. Acționarii Unibank sunt 21 de companii și persoane fizice au cote mai mici e 5%. În structura acționarilor sunt opt companii din Marea Britanie, o cetățeancă a Federației Ruse și 12 cetățeni ai Republicii Moldova. Printre acționari este fostul șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, care deține o cotă de 5% și fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi cu o cotă de 4,8%, Vladimir Novosadiuk, șeful RIA Novosti din Moldova, care împreună cu soţia Margareta Țvik dețin o cotă de 4,6%. Novosadiuk este și membrul CA de la Banca Socială, despre care se spune că face parte din imperiul financiar al lui Ilan Shor.

You may also like

Comments are closed.

By