Businessul moldovenesc a absorbit 89% din volumul total al împrumuturilor

a

Persoanelor juridice rezidente, inclusiv persoanelor fizice care practica activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate au contractat 89% din volumul total al creditelor de 40,654 miliarde de lei acordate de băncile comerciale moldovenești  în luna noiembrie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. 

Datele BNM relevă că persoanele fizice s-au împrumutat de la bănci cu 5,799 miliarde de lei, iar persoanele nerezidente au contractat 14 mil. de lei. Iar în ceea ce privește moneda de creditare, cea mai mare parte a împrumuturilor – 60% (24,35miliarde de lei) au fost acordate în monedă națională, 16,2% în USD, iar 23,6% în euro.

Ca și în perioada anterioară comerțul rămâne a fi cea mai creditată ramură în condițiile în care gradul de risc este redus față de alte domenii. Astfel, băncile au acordat comerțului 13,38 miliarde de lei (32,7% din soldul total al creditelor). Iar la o distanță mare se găsește agricultura care a absorbit credite în sumă de 2,7 miliarde de lei, urmată de creditele acordate domeniul financiar nebancar cu 1,2 miliarde de lei.

Pe plan intern, activitatea de creditare rămâne anemică din cauza nivelului înalt de incertitudine care încă persistă, precum și restructurarea lentă a activelor „toxice” din sistem. Pe parcursul lunii noiembrie a anului 2014 creditele neperformante în valoare absolută s-au micşorat cu 596.9 mil. lei (10.0 la sută), constituind 5,401.6 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în total credite s-a majorat cu 0.8 p.p., constituind 13.3 la sută la 30.11.2014. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a micşorat cu 3.2 p.p. și a înregistrat 15.7 la sută la 30.11.2014.

 

You may also like

Comments are closed.

By