Brega a făcut SCANDAL la vamă! I-a fost interzisă intrarea în RM. CUM argumentează această decizie Poliția de Frontieră

brega

Incidentul a avut loc vineri seara, pe 26 decembrie, la punctul de trecere „Leuşeni-Albiţa”. Unul din frații Brega și anume Sergiu Brega a încercat să intre în Moldova cu mașina altui frate de-al său. Polițiștii de frontieră i-au interzis accesul pe motiv că pe contractul de comodat nu era aplicată ștampila notarială, ceea ce contravine legislatiei RM.

”Deși am încercat în două puncte diferite (Leușeni și Cahul), Poliția de Frontieră a Rep. Moldova nu m-a lăsat să trec vama cu mașina fratelui meu, deși le-am prezentat toate actele necesare. N-au vrut să-mi recunoască un contract sub semnatură privată pe motiv că nu e ștampilat de un notar. Iar pe ambele foi de refuz au indicat un articol care nu face nici un fel de referire la forma unui contract.

Frate, frate, da’ brânza tre să fie autentică”, s-a plâns Sergiu Brega.

În context, Poliția de Frontieră a emis un comunicat prin care argumentează decizia de refuz privind introducerea în ţară a mijlocului de transport, înmatriculat în România.

”Poliţia de Frontieră este autoritatea care efectuează controlul la trecerea frontierei pentru a autoriza trecerea frontierei de stat de persoane şi mijloace de transport.

În conformitate cu alin. (1), art. 15 din Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, „(1) Autorizarea trecerii frontierei de stat constă în recunoaşterea legalităţii privind trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri.” Iar alin (2) al aceluiaşi articol, spune că: „(2) Temei pentru autorizarea trecerii frontierei de stat servesc actele de călătorie valabile prevăzute de legislaţia cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, privind regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi alte documente stabilite în actele normative.”
Aici facem referire la art.3 al Legii nr. 215, care spune că: „act de călătorie – orice tip de document ce acordă dreptul pentru trecerea frontierei de stat persoanelor şi mijloacelor de transport, prevăzut de actele legislative în vigoare, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

În acestă ordine de idei, pentru ca un mijloc de transport înmatriculat în străinătate să poată circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova, conform pct. 102, secţiunea 13 din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin HG nr.357 din 13.05.2009, trebuie să respecte condiţiile de admitere în traficul internaţional. Totodată, conform alin. 2) al pct. 10 din Regulament: „2) Persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea lucrătorului de poliţie, poliţistului de frontieră, ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată să înmîneze pentru control:
a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;
b) certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, eliberat pe numele acesteia în modul stabilit, ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului însoţit de un alt document ce atestă dreptul la utilizarea lui sau, după caz, certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice şi foaia de parcurs.

Pentru ca actele de călătorie ale unui mijloc de transport, înmatriculat în România, să fie valabile la traversarea frontierei, în cazul conducerii de o altă persoană, documentul ce atestă dreptul la utilizare trebuie să corespundă pct.1, art. 22, cap.II al Tratatului între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la 06.07.1996, şi anume: „Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitate semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante”.

În acest caz nu este nevoie de supralegalizare sau apostilare a documentului ce atestă dreptul la utilizare.
Totodată, mijloacele de transport înmatriculate în alte state, cu care Republica Moldova are încheiate Tratate privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, în cazul conducerii de o altă persoană, documentul ce atestă dreptul la utilizare de asemenea nu necesită supralegalizare sau apostilare. Iar în cazurile când nu există asemenea Tratate, documentul ce atestă dreptul la utilizarea mijlocului de transport terbuie să fie apostilat, conform cerinţelor Convenţiei cu privire la suplimare a cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine încheiate la Haga la 05.10.61, “actele, care au fost întocmite pe teritoriul unei părţi, sunt valabile pe teritoriul altor, cu prezenţa apostilei””, se spune în comunicatul Poliției de Frontieră.

You may also like

Comments are closed.

By