BNM a depistat TRANZACȚII DUBIOASE la băncile lui Shor

a

Banca Națională a Molodovei susține că evoluţia indicatorilor sectorului bancar din luna noiembrie 2014 a fost puternic distorsionată de unele tranzacţii în proporţii deosebit de mari la Banca de Economii Banca Socială şi Unibank, susține BNM în informația prezentată privind evoluția din sistemul bancar. 

Tranzacțiilor deosebit de mari de la cele trei instituții financiare a determinat banca centrală să efectueze mai multe verificări şi să sesizeze organele de drept pentru a investiga anumite transferuri suspecte de active între Banca de Economii Banca Ssocială şi Unibank.

BNM explică creşterea activelor totale Băncii Sociale ca urmare a majorării grupei „alte active” cu 17,793 mil. lei și  a cesiunii unor credite către o persoană juridică din afara Republicii Moldova. În acelaşi timp, depozitele plasate la vedere şi creditele acordate s-au diminuat cu 2,086 mil. lei şi, respectiv, cu 1,706 mil. lei. Această majorare de active a fost însoţită de creşterea depozitelor atrase şi a altor datorii cu 14,058 mil. lei, din care suma 11,065.5 mil. lei reprezintă lasamente efectuate de Banca de Economii.

În ceea ce privește creșterea activelor Băncii de Economii acest lucru s-a datorat majorării depozitelor plasate la vedere cu 4,564 mil. lei, concomitent cu micşorarea creditelor acordate cu 2,405 mil. lei. Această majorare a activelor a fost însoţită de majorarea altor datorii financiare cu 2,956 mil. lei şi micşorarea depozitelor atrase cu 552 mil. lei.

BNM explică și de ce s-au redus activele la Unibank, care s-au datorat reducerii depozitelor plasate la vedere cu 1,439 mil. lei şi a creditelor acordate cu 3,337 mil. lei. Diminuarea activelor a fost însoţită de diminuarea depozitelor atrase şi a altor datorii financiare cu 4,788 mil. lei.

La începutul săptămânii curente FMI susținea că pe 28-30 noiembrie BNM a instituit administrare specială la Banca de Economii și Banca Socială, suspectată de afilierea cu BEM. “Intervenția BNM a fost dictată de faptul că cele două instituții  au furnizat informație incompletă băncii centrale și că sunt suspectate de tranzacții dubioase”.

Fondul afimă că BNM a acordat Băncii de Economii și Băncii Sociale un împrumut de urgență în sumă de 3,50% din PIB, ceea ce e echivalent cu circa 3-3,5 miliarde de lei.

FMI explica și erodarea masivă a rezervelor Băncii Naționale a Moldovei afirmând că de la sfârșitul lunii octombrie BNM a pierdut 324 mil. USD din rezervele valutare, iar 2/3 din sumă a fost direcționată pentru susținerea Băncii de Economii și Băncii Sociale.

Se spune că Banca Socială ar fi controlată de milionarul Ilan Shor, care mai deține Banca de Economii și Unibank.

Acționarii Băncii de Economii sunt statul 56,18% aparțin statului, 8,9% sunt deținute de Sisteme Informaționale Integrate – companie controlată de omul de afaceri Ilan Shor, care este și președinte al Consiliului de Administrație. Shor controlează un pachet de 2,78% la BEM prin intermediul Klasika Asigurări.

Potrivit informațiilor Băncii Sociale 25 de persoane fizice și juridice dețin cote substanțiale în bancă, iar printre acestea se numără milionarul Vladimir Jardan care deține direct 0,72% din acțiunile băncii, dar prin intermediul , Jardi, JLC, Logos-Grup și Incomlac deține 5,28. Maria Guțuleac, care este șefa administrației milionarului Ilan Shor deține la Banca Socială un pachet de 4,98%.

 

You may also like

Comments are closed.

By